Helen Hansen Axelsson


How can we ensure sustainable cattle production systems for future generations?

Helen Hansen Axelsson


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

Helen Hansen Axelsson KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Helen Hansen Axelsson Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.

Future Food Systems

Helen Hansen Axelsson Discussion 15 Oct on transforming of food systems in order to meet SDGs.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Helen Hansen Axelsson Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.