Svensk arbetskraft i skogsvården

Rundabordsmöte

Den svenska skogen är viktig för oss alla, på olika sätt, inte minst samhällsekonomiskt. Grundläggande för skogsbruket är att kunna anlägga ny skog och röja ungskogar. Skogsvårdsåtgärder som plantering och röjning är just nu i fara, bland annat på grund av brist på arbetskraft, vilket förvärrats ytterligare av pandemin.

Detta rundabordssamtal på temat svensk arbetskraft i skogsvården arrangeras för särskilt inbjudna.


Svensk arbetskraft i skogsvården Mer information
Mer information

För skogsvårdsentreprenörer, som säljer planterings- och röjningstjänster, har det blivit alltmer utmanande att rekrytera och behålla personal som är kompetent och uthållig nog för de ofta krävande arbetsuppgifterna.

Några av Sveriges myndigheter har – genom tillämpande av regelsystem och i möte med företagare, en viktig roll att spela vid rekrytering av arbetskraft till skogsvårdsarbetet. Efter KSLA:s rundabordssamtal ”Svensk skogsvård i gungning” i april 2021 kom önskemål om fortsatta rundabordssamtal med två olika tema, svensk arbetskraft i skogsvården och utländsk arbetskraft i skogsvården.