Svensk mat på världens fat

Akademisammankomst

Svensk mat på världens fat Mer information
Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Se videoinspelning här!

 Svensk mat på världens fat

– Om svensk livsmedelsstrategi och konkurrenskraft på  en global marknad

I anslutning till att Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande presenterats den 5 mars och att vi går in i ett politiskt arbete med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi finns det all anledning att sätta in svensk matproduktion från jord till bord i ett internationellt sammanhang.

En växande global efterfrågan på livsmedelsprodukter skapar möjligheter för europeisk lantbruks- och livsmedelsindustri. Kommer svensk lantbruks- och trädgårdsnäring och svensk livsmedelsindustri att vara tillräckligt konkurrenskraftiga för att erövra andelar på denna växande marknad?

Arbetet med en svensk livsmedelsstrategi har initierats. Hur ska vi arbeta för att förankra visionen, strategin och målen i de areella näringarna och livsmedelsindustrin?

Med reflektioner utifrån det gångna arbetet, och inspirerade att ”kasta den gamla kepsen” och se framåt, bjuder vi in till ett en sammankomst med föredrag och diskussion om svensk lantbruks- och livsmedelsindustris framtida utveckling – mot uthållig lönsamhet, enad skaparkraft, attitydförändring samt ökade investeringar av både kapital och kompetens i hela vår näring från jord till bord.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…