Svensk mat på världens fat

Akademisammankomst

Svensk mat på världens fat Mer information
Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Se videoinspelning här!

 Svensk mat på världens fat

– Om svensk livsmedelsstrategi och konkurrenskraft på  en global marknad

I anslutning till att Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande presenterats den 5 mars och att vi går in i ett politiskt arbete med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi finns det all anledning att sätta in svensk matproduktion från jord till bord i ett internationellt sammanhang.

En växande global efterfrågan på livsmedelsprodukter skapar möjligheter för europeisk lantbruks- och livsmedelsindustri. Kommer svensk lantbruks- och trädgårdsnäring och svensk livsmedelsindustri att vara tillräckligt konkurrenskraftiga för att erövra andelar på denna växande marknad?

Arbetet med en svensk livsmedelsstrategi har initierats. Hur ska vi arbeta för att förankra visionen, strategin och målen i de areella näringarna och livsmedelsindustrin?

Med reflektioner utifrån det gångna arbetet, och inspirerade att ”kasta den gamla kepsen” och se framåt, bjuder vi in till ett en sammankomst med föredrag och diskussion om svensk lantbruks- och livsmedelsindustris framtida utveckling – mot uthållig lönsamhet, enad skaparkraft, attitydförändring samt ökade investeringar av både kapital och kompetens i hela vår näring från jord till bord.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan