Svensk mat på världens fat

Akademisammankomst

Svensk mat på världens fat Mer information
Mer information

Endast för akademiledamöter och särskilt inbjudna.

Se videoinspelning här!

 Svensk mat på världens fat

– Om svensk livsmedelsstrategi och konkurrenskraft på  en global marknad

I anslutning till att Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande presenterats den 5 mars och att vi går in i ett politiskt arbete med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi finns det all anledning att sätta in svensk matproduktion från jord till bord i ett internationellt sammanhang.

En växande global efterfrågan på livsmedelsprodukter skapar möjligheter för europeisk lantbruks- och livsmedelsindustri. Kommer svensk lantbruks- och trädgårdsnäring och svensk livsmedelsindustri att vara tillräckligt konkurrenskraftiga för att erövra andelar på denna växande marknad?

Arbetet med en svensk livsmedelsstrategi har initierats. Hur ska vi arbeta för att förankra visionen, strategin och målen i de areella näringarna och livsmedelsindustrin?

Med reflektioner utifrån det gångna arbetet, och inspirerade att ”kasta den gamla kepsen” och se framåt, bjuder vi in till ett en sammankomst med föredrag och diskussion om svensk lantbruks- och livsmedelsindustris framtida utveckling – mot uthållig lönsamhet, enad skaparkraft, attitydförändring samt ökade investeringar av både kapital och kompetens i hela vår näring från jord till bord.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

 


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…