Svensk och internationell markanvändning

Seminarium

Svensk och internationell markanvändning Mer information
Mer information

Se konferensen på film här!

Under senare år har behovet att producera mer mat, fiber, bioenergi och foder getts ett ökat internationellt fokus. Orsakerna till detta är flera, bl. a. ökande befolkning, ändrade konsumtionsvanor till följd av ökat välstånd, snabb urbanisering med nya vägar och bebyggelse, återkommande tork- och översvämningskatastrofer och ökad volatilitet gällande livsmedels- och energipriserna. 

Produktionen av mat, fiber, bioenergi och foder har en sak gemensamt, de är alla beroende av fotosyntesen och av den anledningen beroende av mark för att kunna producera dessa produkter. Konkurrensen mellan grödorna skärps. Hur skall vi behålla de bördiga markerna i biologisk produktion och huruvida det finns ytterligare arealer av odlingsvärd mark att ta i anspråk har blivit heta frågor under senare år. 

 Akademien har under året bedrivit en avdelningsövergripande verksamhet med fokus på frågor som rör mark och markanvändning såväl nationellt som internationellt. En intressant sammanställning av aktiviteterna på detta tema kommer att presenteras i samband med akademisammankomsten den 8 december. 

Program

Moderator Peter Edling, Agr.dr., ledamot av KSLA

11.3012.30 Lunch i Oscars källareVälkommen
Åke Barklund Akademisekreterare och VD, KSLA
12.35 Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900
Ulf Jansson, Fil.dr., Kulturgeografiska inst., Stockholms universitet
13.00 Frågestund.
13.15 Hotet mot den odlade jorden
Ann Norderhaug, Fil.dr., ledamot av KSLA
13.45 Frågestund.
14.00 Globala utmaningar inom markanvändningen
Fredrik Ingemarson, Skog.dr., sekr. SIFI  
14.30 Diskussion och sammanfattning
15.00 Avslutning
Kaffe/te i Oscars källare