Svensk skogshistoria i nytt ljus

Seminarium

Svensk skogshistoria i nytt ljus Mer information

Svensk skogshistoria i nytt ljus

– nya analyser och tillämpningar baserade på Riksskogstaxeringens långa tidsserie

I de nordiska länderna finns en unikt lång tidsserie av nationella skogsinventeringar som omfattar de senaste 90 åren. I Sverige startade Riksskogstaxeringen 1923, men först nyligen har äldre data blivit tillgängliga digitalt. Detta har skapat nya möjligheter för en rad olika analyser och tillämpningar.

Under seminariet presenteras hur Riksskogstaxeringens äldre data och långa tidsserie används inom forskning, undervisning och myndighetsarbete. Vi får också veta hur data och analyser görs mer lättillgängliga för olika typer av användare och forskningsområden. Förhoppningen är att seminariet ska stimulera till ökad användning av äldre data och långa tidsserier från Riksskogstaxeringen – och att detta i sin tur bidrar till bättre beslutsunderlag för hur skogen och skogslandskapet ska användas i framtiden.

Innan seminariet, under kaffepausen och efter seminariet finns möjlighet att titta närmare på nya produkter baserade på Riksskogstaxeringens långa tidsserie. Analytiker från Riksskogstaxeringen finns på plats för frågor.

Seminariet genomförs i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Program 

Moderator: Lars Östlund, professor i Skogshistoria, SLU

12.30 Samling och registrering. Utställning och demonstration.
Analytiker från Riksskogstaxeringen finns på plats för frågor.
13.00 Välkommen
Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA
13.05 Skogshistorisk inflygning
Lars Östlund, moderator, professor i skogshistoria, SLU
13.15 Riksskogstaxeringen – förr, nu och i framtiden
Göran Ståhl, vicerektor fortlöpande miljöanalys och professor i skogsinventering, SLU
13.25 Att levandegöra förändringar i det svenska skogslandskapet
Data och analyser för olika målgrupper baserat på Riksskogstaxeringen
Anna-Lena Axelsson, projektledare, Historiska data från Riksskogstaxeringen, SLU
14.00 Användarperspektiv på data och långa tidsserier från Riksskogstaxeringen
Långa tidsserier som underlag för svensk skogspolitik.
Magnus Fridh, Enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen.
  Långa tidsserier som stöd för det kommande rödlistearbetet.
Tord Snäll, docent och miljöanalytiker, Artdatabanken, SLU
14.30 Kaffe. Utställning och demonstration.
Analytiker från Riksskogstaxeringen finns på plats för frågor.
15.10 Användarperspektiv på data och långa tidsserier, forts
Trender för fåglar och skog. Vad går att göra?
Martin Green, Biologiska institutionen, Lunds Universitet
  Äldre data från Riksskogstaxeringen och ”hotspots” för dagens hotade arter.
Matts Lindbladh, professor, Inst. för Sydsvensk skogsforskning, SLU
15.40 Diskussion och frågor till panelen
Moderator Lars Östlund.Avslutande sammanfattning
16.30  Avslutning
16.30-17.00 Utställning och demonstration
Analytiker från Riksskogstaxeringen finns på plats för frågor.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…