Svensk sockerbetsodling – både hållbar och lönsam

Webinar

En del av Håstadiuspriset består av att arrangera ett seminarium som utgår från arbetet som belönats men som även blickar framåt. Årets tema är svensk sockerbetsodling och KSLA bjuder i samarbete med årets pristagare Robert Olsson in till ett möte där betodlingens nyckelområden liksom utvecklingen under årens lopp kommer att belysas. Men det huvudsakliga fokuset är framåt, i första hand mot åren fram till 2025.


Sockerbetor har som gröda haft en exceptionellt stark skördeutveckling sedan mitten av 1990-talet. Sockerskörden var då i genomsnitt drygt 7 ton/hektar; idag är den en bit över 11 ton/hektar. Utvecklingen av den sydsvenska sockerbetsodlingen har i många avseenden varit till stor nytta för hela den svenska växtodlingen.

Årets Håstadiuspristagare Robert Olsson har under drygt 30 år varit ansvarig för odlingsutveckling av sockerbetor i de olika samarbeten som över tid etablerats mellan odlare och industri.  Han har kombinerat vetenskap och praktik på ett sätt som haft avgörande betydelse för att nya odlingsdata verkligen kommit lantbrukare till del och implementerats i odlarkåren.

Seminariet sänds digitalt från Tejarps gård och vänder sig till alla som arbetar eller är engagerade inom området.

Mer om årets och tidigare pristagare samt om Håstadiuspriset och instiftare

Mer om svensk sockerbetsodling