Svenska jordmåner & invigning av permanent markprofilutställning på KSLA.

Seminarium

Svenska jordmåner & invigning av permanent markprofilutställning på KSLA. Mer information
Mer information

Marken vi odlar, bygger på eller på annat sätt nyttjar är bokstavligt och bildligt basen för vår civilisation. Marken producerar varje år med solens hjälp livsmedel, trävaror, papper och energi till gagn för landets ekonomi, sysselsättning och välstånd.

Kunskap om marken är nödvändig för ett uthålligt bruk av mark- och vattenresurserna, för att kunna bedriva en uthållig produktion av grödor och skog och för att förstå och åtgärda miljöproblem såsom föroreningar av mark och vatten, erosion och klimatförändringar.

KSLA har de senaste åren vid flera tillfällen tagit upp frågor om markanvändning vid seminarier och sammankomster. Bland annat har exploateringen av odlingsmark uppmärksammats. KSLA vill med detta seminarium understryka markens fundamentala betydelse för uthållig produktion inom de gröna näringarna.

Vid seminariet kommer KSLA:s permanenta utställning av markprofiler att invigas. Utställningen består av fyra markprofiler från jordbruksmark och tre från skogsmark.


Högtidssammankomst 2024 / Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024 / Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…