Svenskt jordbruk 2030 – vägen dit

Seminarium

Svenskt jordbruk 2030 – vägen dit Mer information
Mer information

Filminspelning

KSLA:s Kommitté för svenskt jordbruk 2030 har haft som uppdrag att ge en framtidsprognos för hur svenskt jordbruk kommer att utvecklas fram till 2030. Kommittén har samlat in kunskap från experter både inom landet och från andra länder. Slutsatserna redovisas i KSLA:s tidskrift nr 6-2019.

Kommittén anser att det finns goda möjligheter för svenskt jordbruk att ta del av en växande efterfrågan, men den har också identifierat ett antal utmaningar som aktörerna måste förhålla sig till.

Vid seminariet kommer rapporten att presenteras och företrädare för olika företag/organisationer kommer att ge sin syn på samhällets utveckling och näringens utveckling mot 2030. Diskussionerna ska ge svaret på hur dessa utmaningar ska övervinnas så att produktionspotentialen i svenskt jordbruk kan utnyttjas.

Till debattartikel i Land Lantbruk 2019-11-10

Till KSLAT 6-2019