Svenskt kött – hållbar produktion och konsumtion

Akademisammankomst

Svenskt kött – hållbar produktion och konsumtion Mer information
Mer information
Se filminspelning här!
Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna!

Svenskt kött – hållbar produktion och konsumtion

Svenskarnas köttkonsumtion har ökat med 40 procent på 20 år. Samtidigt har det svenska köttets andel av konsumtionen hela tiden minskat då svensk produktion har haft svårt att hävda sig i konkurrensen mot det importerade köttet på EU:s inre marknad. Vartannat kilo nötkött som svenskarna äter idag är importerat.

Allt vi människor äter och dricker påverkar miljön, men köttproduktionen och -konsumtionen verkar just nu befinna sig i miljömålkonflikternas epicentrum. Det är naturligt för människan att äta kött, men vi måste inte göra det. Det finns goda skäl att, när det gäller till exempel biologisk mångfald, äta kött, men att avstå när det blir fråga om det globala resursutnyttjandet. För det är skillnad på kött och kött; betesbaserat svensk kött påverkar de svenska miljömålen på ett helt annat sätt än till exempel importerat fågelkött. Och vi måste komma ihåg att den främsta källan till svenskt nötkött är fortfarande mjölkproduktionen!

Under sammankomsten kommer vi att diskutera en hållbar svensk köttproduktion i ljuset av vår köttkonsumtion.

 

Hela programmet finns i ovanstående PDF-inbjudan.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…