Svenskt kött – hållbar produktion och konsumtion

Akademisammankomst

Svenskt kött – hållbar produktion och konsumtion Mer information
Mer information
Se filminspelning här!
Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna!

Svenskt kött – hållbar produktion och konsumtion

Svenskarnas köttkonsumtion har ökat med 40 procent på 20 år. Samtidigt har det svenska köttets andel av konsumtionen hela tiden minskat då svensk produktion har haft svårt att hävda sig i konkurrensen mot det importerade köttet på EU:s inre marknad. Vartannat kilo nötkött som svenskarna äter idag är importerat.

Allt vi människor äter och dricker påverkar miljön, men köttproduktionen och -konsumtionen verkar just nu befinna sig i miljömålkonflikternas epicentrum. Det är naturligt för människan att äta kött, men vi måste inte göra det. Det finns goda skäl att, när det gäller till exempel biologisk mångfald, äta kött, men att avstå när det blir fråga om det globala resursutnyttjandet. För det är skillnad på kött och kött; betesbaserat svensk kött påverkar de svenska miljömålen på ett helt annat sätt än till exempel importerat fågelkött. Och vi måste komma ihåg att den främsta källan till svenskt nötkött är fortfarande mjölkproduktionen!

Under sammankomsten kommer vi att diskutera en hållbar svensk köttproduktion i ljuset av vår köttkonsumtion.

 

Hela programmet finns i ovanstående PDF-inbjudan.