Sveriges FAO-ambassadör besöker KSLA

Rundabordsmöte

Sveriges FAO-ambassadör besöker KSLA Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna:

Sveriges ambassadör vid FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation (FAO) Cecilia Nordin van Gansberghe kommer den 16 april att träffa KSLA:s Kommitté för internationella lantbruksfrågor (KIL) och ett antal särskilt inbjudna deltagare med intresse i internationella jordbruksfrågor.

Syftet med mötet är att öka KSLA:s kunskap om FAO:s verksamhet och frågor som Sverige driver inom organisationen, men det ges också möjlighet för deltagarna från KSLA att framföra sina perspektiv på frågor inom FAO:s verksamhetsområde.

För mer information kontakta magnus.stark@ksla.se.


Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…