Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord

Seminarium

Uppbyggnaden av Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord – är vår beredskap god och är Finlands sak vår? Arbetet med uppbyggnaden av en ökad robusthet för livsmedelsberedskapen från jord till bord har påbörjats som en del i att stärka det svenska totalförsvaret.


Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord Mer information
Mer information

Den omfattande torkan under 2018 och den pågående pandemin har förstärkt den allmänna diskussionen rörande den svenska förmågan inom livsmedelsområdet. Berörda myndigheter har erhållit regeringsuppdrag som syftar till att stärka förmågorna inom försörjningsområdet.

Mycket pekar på att näringslivet i hela värdekedjan kommer att få en betydelsefull roll i det operativa genomförandet av att skapa en ökad robusthet mot olika slags kriser. I den pågående diskussionen lyfts ofta den finska livsmedelsförsörjningsorganisationen upp som ett framstående exempel.

KSLA bjuder in till en digital sammankomst för att fördjupa diskussionen kring det pågående arbetet med aktörer från politiken, myndigheter, näringsliv samt med en jämförelse rörande det finska exemplet.


Moderator: Martin Allard.

Hybridseminarium med talare och en del åhörare på plats hos Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B samt digital sändning.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…