Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord

Seminarium

Uppbyggnaden av Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord – är vår beredskap god och är Finlands sak vår? Arbetet med uppbyggnaden av en ökad robusthet för livsmedelsberedskapen från jord till bord har påbörjats som en del i att stärka det svenska totalförsvaret.


Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord Mer information
Mer information

Den omfattande torkan under 2018 och den pågående pandemin har förstärkt den allmänna diskussionen rörande den svenska förmågan inom livsmedelsområdet. Berörda myndigheter har erhållit regeringsuppdrag som syftar till att stärka förmågorna inom försörjningsområdet.

Mycket pekar på att näringslivet i hela värdekedjan kommer att få en betydelsefull roll i det operativa genomförandet av att skapa en ökad robusthet mot olika slags kriser. I den pågående diskussionen lyfts ofta den finska livsmedelsförsörjningsorganisationen upp som ett framstående exempel.

KSLA bjuder in till en digital sammankomst för att fördjupa diskussionen kring det pågående arbetet med aktörer från politiken, myndigheter, näringsliv samt med en jämförelse rörande det finska exemplet.


Moderator: Martin Allard.

Hybridseminarium med talare och en del åhörare på plats hos Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B samt digital sändning.