Sveriges roll i Europas energipussel

Konferens

Sveriges roll i Europas energipussel

Se del 1 av konferensen på film här!
Se del 2 av konferensen på film här!

Sverige har genom stora tillgångar på skog och en väl utbyggd skogsindustri och tillika vattenkraft mycket goda förutsättningar för förnybar energi. I dagsläget svarar förnybar energi för ca 46 % av Sveriges totala energianvändning! Det är Europas högsta andel.

Det är framförallt politiska beslut om energiskatter på fossila bränslen, koldioxidavgifter samt elcertifikat som gjort det ekonomiskt intressant att investera i förnybar energiproduktion.

Men hur ser det ut framöver? Är de gröna visionerna om ett fossilfritt energisystem år 2050 en utopi eller rent av en överlevnadsfråga?  Räcker de inhemska råvarorna och är den inhemska produktionen internationellt konkurrenskraftigt? Finns det t.o.m. förutsättningar för svensk export av förnybar energi.

Under konferensen kommer vi att behandla Sveriges produktions- och exportmöjligeter av fasta biobränslen, biodrivmedel och förnybar el. Försäljning av svensk teknik och kunskap kan också visa sig vara intressant.

 Möt upp till en dag fylld av framtidsbilder för förnybar energi.

Moderatorer:  Göran Hedman och Erik Herland, KSLAs  Energikommittée

Program

09.30     Kaffe och registrering

10.00     Välkomsthälsning
                  Åke Barklund Akademisekreterare och VD, KSLA

BLOCK 1: Energianvändningen i Sverige och Europa till 2050

10.10    EU:s och de olika medlemsstaternas mål för förnybar 
                energi
               
 Martin Palm, Näringsdepartementet

10.25      Energianvändningen i Sverige och Europa till 2050 –
                  WWF:s vision
                  Magnus Emfel, WWF           

10.40     Svebios och Aebioms – visioner  
                 Gustav Melin, Svebio/Aebiom

10.55     Diskussion

BLOCK 2: Konkurrensbilden för fasta biobränslen och svenskt kunnande.

11.10     Tankar kring svenska trädbränslens konkurrensförmåga
                 Lars-Göran Harrysson, VIDA Energi AB

11.25     Biobränsle över världshaven
                Bo Hektor, IEAs bioenergiprogram

11.40     Efterfrågan av svenskt kunnande
                 Monika Bubholz, Sweco

11.55     Diskussion

12.10     Lunch

BLOCK 3: Vilken soppa och varifrån?

13.10     Svebios drivmedelsscenario
                 Lena Dahlman, Svebio   

13.25     Så här kan vi producera 20 TWh biodrivmedel från skogen
                 –   Genom svartlut och annan förgasning – Patrik Löwnertz, Chemrec
                 –   Genom jäsning – Jan Lindstedt, SEKAB

14.00     Utvecklingsvägar för svensk etanolproduktion
                  Patrik Myrelid och Frida Källström, Lantmännen

14.15     Kaffe

14.45     Miljöbilens utveckling framöver
                 – Mattias Goldmann,  Gröna Bilister
                 – David Weiner, Volvo Personbilar                         

15.15     Diskussion

BLOCK 4: El till salu          

15.30     Prispåverkan av kärnkraftsstopp i flera länder och förutsättningar för svensk elexport
                 Magnus Zeisig, Markedskraft

  16.00     Diskussion och avslutning

 16.30     Avslutning

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…