Sveriges roll i Europas energipussel

Konferens

Sveriges roll i Europas energipussel

Se del 1 av konferensen på film här!
Se del 2 av konferensen på film här!

Sverige har genom stora tillgångar på skog och en väl utbyggd skogsindustri och tillika vattenkraft mycket goda förutsättningar för förnybar energi. I dagsläget svarar förnybar energi för ca 46 % av Sveriges totala energianvändning! Det är Europas högsta andel.

Det är framförallt politiska beslut om energiskatter på fossila bränslen, koldioxidavgifter samt elcertifikat som gjort det ekonomiskt intressant att investera i förnybar energiproduktion.

Men hur ser det ut framöver? Är de gröna visionerna om ett fossilfritt energisystem år 2050 en utopi eller rent av en överlevnadsfråga?  Räcker de inhemska råvarorna och är den inhemska produktionen internationellt konkurrenskraftigt? Finns det t.o.m. förutsättningar för svensk export av förnybar energi.

Under konferensen kommer vi att behandla Sveriges produktions- och exportmöjligeter av fasta biobränslen, biodrivmedel och förnybar el. Försäljning av svensk teknik och kunskap kan också visa sig vara intressant.

 Möt upp till en dag fylld av framtidsbilder för förnybar energi.

Moderatorer:  Göran Hedman och Erik Herland, KSLAs  Energikommittée

Program

09.30     Kaffe och registrering

10.00     Välkomsthälsning
                  Åke Barklund Akademisekreterare och VD, KSLA

BLOCK 1: Energianvändningen i Sverige och Europa till 2050

10.10    EU:s och de olika medlemsstaternas mål för förnybar 
                energi
               
 Martin Palm, Näringsdepartementet

10.25      Energianvändningen i Sverige och Europa till 2050 –
                  WWF:s vision
                  Magnus Emfel, WWF           

10.40     Svebios och Aebioms – visioner  
                 Gustav Melin, Svebio/Aebiom

10.55     Diskussion

BLOCK 2: Konkurrensbilden för fasta biobränslen och svenskt kunnande.

11.10     Tankar kring svenska trädbränslens konkurrensförmåga
                 Lars-Göran Harrysson, VIDA Energi AB

11.25     Biobränsle över världshaven
                Bo Hektor, IEAs bioenergiprogram

11.40     Efterfrågan av svenskt kunnande
                 Monika Bubholz, Sweco

11.55     Diskussion

12.10     Lunch

BLOCK 3: Vilken soppa och varifrån?

13.10     Svebios drivmedelsscenario
                 Lena Dahlman, Svebio   

13.25     Så här kan vi producera 20 TWh biodrivmedel från skogen
                 –   Genom svartlut och annan förgasning – Patrik Löwnertz, Chemrec
                 –   Genom jäsning – Jan Lindstedt, SEKAB

14.00     Utvecklingsvägar för svensk etanolproduktion
                  Patrik Myrelid och Frida Källström, Lantmännen

14.15     Kaffe

14.45     Miljöbilens utveckling framöver
                 – Mattias Goldmann,  Gröna Bilister
                 – David Weiner, Volvo Personbilar                         

15.15     Diskussion

BLOCK 4: El till salu          

15.30     Prispåverkan av kärnkraftsstopp i flera länder och förutsättningar för svensk elexport
                 Magnus Zeisig, Markedskraft

  16.00     Diskussion och avslutning

 16.30     Avslutning

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…