Sveriges trädgårdar – viktiga för folkhälsan.

Seminarium

Sveriges trädgårdar – viktiga för folkhälsan. Mer information

Sveriges trädgårdar – viktiga för folkhälsan

Trädgårdsarbete är den vanligaste fritidssysselsättningen utomhus efter promenader och berör miljontals människor i Sverige. Ungefär 6,6 miljoner människor eller ungefär två tredjedelar av landets befolkning har tillgång till en trädgård! Vanligaste är trädgården vid hemmet eller fritidshuset, men vi odlar även på kolonilotter, balkonger, fönsterbrädor eller i olika former av gemensamhets- och stadsodlingsprojekt.

Hur trädgårdarna gestaltas, värderas och används är individuellt. För många finns en önskan om en trivsam, funktionell och stimulerande inramning till bostaden. Prydnadsväxter är prioriterade men hela 88 procent av landets hushåll odlar även något ätbart. Ungefär 3 miljoner människor i befolkningen är uttalat intresserade av trädgårdsarbetet och intresset ökar med åldern.

Att vi mår bra av och uppskattar grönska är vedertaget och trädgårdsterapi används som rehabiliteringsform vid psykisk utmattning. Men hur viktiga landets trädgårdar är för friskvård och som förebyggande hälsovård är mindre utforskat. En mera lättillgänglig grön resurs, för både avkoppling, arbete och produktion, än våra egna trädgårdar, är svår att hitta.

Hur omfattande fritidsodlingen är, vad trädgårdarna betyder för innehavaren och vad de bidrar med till folkhälsan är temat för dagens seminarium. Seminariet arrangeras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i samarbete med FritidsOdlingens Riksorganisation.

Program

Moderator:  Elisabeth Svalin Gunnarsson, Trädgårdsskribent, Kulturträdgården

13.00 Välkomna
Carl-Anders Helander, KSLA:s tillträdande sekreterare och VD
13.05 Inledning
Elisabeth Svalin Gunnarsson, dagens moderator
13.10 Fritidsodlingens omfattning – vem odlar, var och vad fritidsodlas i Sverige?
Lise-Lotte Björkman, trädgårdsrådgivare, FOR, och medverkan av studenter från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
13.30 Etnologiska perspektiv på trädgårdens betydelse för människor
Carina Sjöholm, forskare vid institutionen för Service Management, Lunds universitet;
Katarina Saltzman, forskare, institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
13.50 Diskussion
14.10 Kaffe med morotskaka och frukt
14.40 Den helande trädgården – ett praktiskt trädgårdsmästarperspektiv
Simon Irvine, trädgårdsmästare och designer med egen verksamhet
15.10 Vad betyder trädgården för hälsan?
Peter Währborg, läkare samt professor vid SLU och Göteborgs universitet
15.40 Odla din hälsa!
Åke Truedsson, ordförande för Riksförbundet Svensk Trädgård,
specialiserad på frukt och bär
16.00 Diskussion
16.30 Avslutning

 

 

 

Med reservation för programändringar

 


Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i arbetet mot den ökande antimikrobiella resistensen?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer genom till exempel investeringar och deinvesteringar bidra i…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to the presentations of our new international fellows and to take part in discussions on current issues from different parts of the world. Welcome to the KSLA!

International outlook: Introduction of new international fellows 2022

27/1: All academy fellows are invited to this webinar, to listen to…