Tal om läckerheter – av Bengt Bergius

Boksamtal

Tal om läckerheter – av Bengt Bergius Mer information
Mer information

Boksläpp

SOLMED65År 1780 höll Bengt Bergius ett märkligt tal som preses i Vetenskapsakademien. Tal om läckerheter har därefter haft ett särskilt anseende som ett kraftprov i lärdomshistoriska och gastronomiska kretsar. Det behandlar vad människor sedan antikens dagar till hans egen tid runt om i världen ätit, njutit och drogat sig med.

 

 

 

 

Nu presenteras nyutgåvan av Tal om läckerheter vid ett boksläpp hos KSLA.

Start kl 17.30 med kaffe och smörgås, avslutas ca kl 20.00 med mingel och lättare förtäring. Deltagare vid boksläppet får ett frixemplar av boken!

Med stor sakkunskap beskrivs hur födoämnen av alla slag odlas, samlas in, förvaras och beredas. Går verkligen ormar och råttor att äta med behållning? Vilka folkslag frossar i rutten majs, dricker te helst tillsammans med salt, dricker som regel surnad stomjölk? Vilka meloner och ananassorter är läckrast och hur tillagas de bäst? Det är några av de tallösa frågor som Bergius ställer i boken.

I Tal om läckerheter får läsaren inblick i både svältkost, där allt togs till vara, och den lyxigaste och mest kräsna gourmetmat för överklassen. I boken beskrivs även hur man anrättat olika vilda djur, där vissa arter sedan utrotats. Men också behandlas sådant som vi kanske kommer att äta i framtiden, t.ex. insekter.

För första gången återutgivs här verket i sin helhet. Det har även försetts med ett rikhaltigt bildmaterial med illustrationer från samtiden. För att underlätta för läsaren och öka förståelsen har boken även kompletterats med fylliga sakregister och förklaringar. Vetenskapshistorikern Jakob Christensson har i boken skrivit en längre uppsats om Bengt Bergius och den tid han verkade i och denna intressanta boks bakgrund, tillkomst och dess historiska betydelse.

Boken har sina läsare bland dem som är intresserade av mat- och livsmedelshistoria i vid tvärvetenskaplig mening och de som är intresserade av idé- och lärdomshistoria men också bland dem som söker vidga sina perspektiv på vad som var och är ätligt igår, idag och i framtiden.

Program

Moderator: Christina Möller

 • 18.00 Välkomsthälsning
  Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD.
 • Om KSLA:s arbete med livsmedelsfrågor de senaste decennierna.
  Christina Möller, ordförande i ”Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens vänner”, ordförande i KSLA:s ”Kommitté för matkvalitet och folkhälsa”, Fil. Dr. h. c. och hedersledamot i KSLA.
 • Om Bengt Bergius och hans bok ”Tal om läckerheter”.
  Jakob Christensson, bokens huvudförfattare och redaktör, redaktör vid ”Svenskt Biografiskt Lexikon” vid Riksarkivet, docent i Idé- och lärdomshistoria samt ledamot av KSLA:s nämnd för de areella näringarnas historia.
 • Iakttagelser vid läsning av ”Tal om läckerheter”.
  Karsten Thurfjell, producent och redaktör vid Sveriges Radios kulturredaktion, ständig sekreterare i Gastronomiska Akademien och matskribent, var t.ex. redaktör för och författare i ”Skogens mat. En resa i litteraturens landskap”, 2008.
 • Livshållning, mat, dryck. Dietik i ”Tal om läckerheter”.
  Gunnar Broberg, professor em. i Idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, redaktör för ”Svenska Linnésällskapets Årsskrift” och redaktör för och författare i antologin ”Till livs med Linné”, 2007.
 • Växter som livsmedel i ”Tal om läckerheter”, några botaniska iakttagelser.
  Karin Martinsson, Fil. Dr i systematisk botanik, förste intendent vid Bergianska trädgården och skrivit t.ex. ”Blomboken. Bilder ur Olof Rudbecks stora botaniska verk”, 2008.
 • Tankar om ”Tal om läckerheter” utifrån dagens och morgondagens matkultur .
  Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia och lektor, ämnessamordnare för måltidskunskap och geografi, vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola samt ledamot av KSLA:s nämnd för de areella näringarnas historia.
 • Panelsamtal (ca 19:30–ca 20:00) under ledning av Christina Möller, med frågor från publiken och sammanfattning av moderatorn.
 • Ca 20.00 Mingel i Oscars källare med dryck och lättare förtäring.

→ Beställ boken här!

Anmälan: senast 5 mars

Pris: kostnadsfritt

Huvudfinansiär: Riksbankens jubileumsfond


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…