Tandem Forest Values på Hanaholmen 2022

Seminarium

Den 1 juni i år är det fem år sedan Sveriges och Finlands statschefer träffades på Hanaholmen med anledning av den finländska republikens 100-årsjubileum. Med tanke på ländernas gemensamma historia var det en speciell markering som krävde en speciell gåva från Sverige. Den tog sin utgångspunkt i det som kanske är mest utmärkande för länderna, nämligen skogen. Gåvan blev en satsning på ökad gemensam skoglig och skogsindustriell forskning.


Tandem Forest Values på Hanaholmen 2022 Mer information
Mer information

Satsningen fick namnet Tandem Forest Values. Det syftar på att Sverige och Finland tillsammans sätter fokus på skogens värde. Under de år som nu har gått sedan 2017 har satsningen utvecklats till ett lyckat bilateralt samarbete. Ett tätt samarbete har skett mellan Kulturfonden för Sverige och Finland, finansiärerna och KSLA. Den 1 juni kl 13.00–16.00 hålls ett avslutningsseminarium av de första fem åren. Efter seminariet inbjuds till Hanaholmens årliga sommarfest, välkommen med din anmälan!

Kl 13.00 Välkomna till dagens seminarium.
Maria Wetterstrand, moderator och samtalsledare

Kl 13.10 Tandem Forest Values – vad har vi lärt oss efter fem år?
Chris Heister, ordf. i kommittén för Tandem Forest Values

Kl 13.20 Dagens skogsforskning i Sverige och Finland – vad skiljer och vad förenar?
Karin Perhans, Formas, och Ulrika Jacobsson, Finska Akademi, inleder med en orientering kring vilka prioriteringar/satsningar som ländernas regeringar gör genom sina forskningsorgan. Följt av ett samtal mellan Karin Perhans, Ulrika Jacobson och Alice Kempe, Kempestiftelserna i Sverige, och Antti Tahvanainen, Skogsindustriernas branschorganisation i Finland (tbc).

Kl 14.15 Kaffepaus

Kl 14.45 Dagens forskningssamarbete mellan universitet och institutioner i Sverige och Finland – vilka möjligheter och utmaningar finns för ett fördjupat samarbete?
Samtal mellan Annika Nordin, SLU Umeå och ordförande i en av bedömningskommittéerna, och Juha Hyyppä, Finnish Geospatial Research Institute FGI, en av forskarna i Tandem Forest Values.

KL 15.15 Sverige och Finland som skogsnationer – blev det som vi tänkte oss?
Samtal mellan tidigare statsråden med ansvar för skogsfrågor, Jari Leppä och Sven-Erik Bucht, som var med vid bildandet av Tandem Forest Values.

KL 16.00 Avslutning

Seminariet hålls på Hanaholmen i Esbo, Finland, och simultantolkas mellan svenska och finska.

 

 


Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna?

16/5: Välkommen till en kunskapsintensiv eftermiddag, där vi belyser frågeställningar kring lönsamhet i odlingssystemet.

Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna?

16/5: Välkommen till en kunskapsintensiv eftermiddag, där vi belyser frågeställningar kring lönsamhet…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Save-the-date: Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Save-the-date: Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Save-the-date: Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Save-the-date: Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…