Tandem Forest Values på Hanaholmen 2022

Seminarium

Den 1 juni i år är det fem år sedan Sveriges och Finlands statschefer träffades på Hanaholmen med anledning av den finländska republikens 100-årsjubileum. Med tanke på ländernas gemensamma historia var det en speciell markering som krävde en speciell gåva från Sverige. Den tog sin utgångspunkt i det som kanske är mest utmärkande för länderna, nämligen skogen. Gåvan blev en satsning på ökad gemensam skoglig och skogsindustriell forskning.


Tandem Forest Values på Hanaholmen 2022 Mer information
Mer information

Satsningen fick namnet Tandem Forest Values. Det syftar på att Sverige och Finland tillsammans sätter fokus på skogens värde. Under de år som nu har gått sedan 2017 har satsningen utvecklats till ett lyckat bilateralt samarbete. Ett tätt samarbete har skett mellan Kulturfonden för Sverige och Finland, finansiärerna och KSLA. Den 1 juni kl 13.00–16.00 hålls ett avslutningsseminarium av de första fem åren. Efter seminariet inbjuds till Hanaholmens årliga sommarfest, välkommen med din anmälan!

Kl 13.00 Välkomna till dagens seminarium.
Maria Wetterstrand, moderator och samtalsledare

Kl 13.10 Tandem Forest Values – vad har vi lärt oss efter fem år?
Chris Heister, ordf. i kommittén för Tandem Forest Values

Kl 13.20 Dagens skogsforskning i Sverige och Finland – vad skiljer och vad förenar?
Karin Perhans, Formas, och Ulrika Jacobsson, Finska Akademi, inleder med en orientering kring vilka prioriteringar/satsningar som ländernas regeringar gör genom sina forskningsorgan. Följt av ett samtal mellan Karin Perhans, Ulrika Jacobson och Alice Kempe, Kempestiftelserna i Sverige, och Antti Tahvanainen, Skogsindustriernas branschorganisation i Finland (tbc).

Kl 14.15 Kaffepaus

Kl 14.45 Dagens forskningssamarbete mellan universitet och institutioner i Sverige och Finland – vilka möjligheter och utmaningar finns för ett fördjupat samarbete?
Samtal mellan Annika Nordin, SLU Umeå och ordförande i en av bedömningskommittéerna, och Juha Hyyppä, Finnish Geospatial Research Institute FGI, en av forskarna i Tandem Forest Values.

KL 15.15 Sverige och Finland som skogsnationer – blev det som vi tänkte oss?
Samtal mellan tidigare statsråden med ansvar för skogsfrågor, Jari Leppä och Sven-Erik Bucht, som var med vid bildandet av Tandem Forest Values.

KL 16.00 Avslutning

Seminariet hålls på Hanaholmen i Esbo, Finland, och simultantolkas mellan svenska och finska.

 

 


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…