Tandem Forest Values på Hanaholmen 2022

Seminarium

Den 1 juni i år är det fem år sedan Sveriges och Finlands statschefer träffades på Hanaholmen med anledning av den finländska republikens 100-årsjubileum. Med tanke på ländernas gemensamma historia var det en speciell markering som krävde en speciell gåva från Sverige. Den tog sin utgångspunkt i det som kanske är mest utmärkande för länderna, nämligen skogen. Gåvan blev en satsning på ökad gemensam skoglig och skogsindustriell forskning.


Tandem Forest Values på Hanaholmen 2022 Mer information
Mer information

Satsningen fick namnet Tandem Forest Values. Det syftar på att Sverige och Finland tillsammans sätter fokus på skogens värde. Under de år som nu har gått sedan 2017 har satsningen utvecklats till ett lyckat bilateralt samarbete. Ett tätt samarbete har skett mellan Kulturfonden för Sverige och Finland, finansiärerna och KSLA. Den 1 juni kl 13.00–16.00 hålls ett avslutningsseminarium av de första fem åren. Efter seminariet inbjuds till Hanaholmens årliga sommarfest, välkommen med din anmälan!

Kl 13.00 Välkomna till dagens seminarium.
Maria Wetterstrand, moderator och samtalsledare

Kl 13.10 Tandem Forest Values – vad har vi lärt oss efter fem år?
Chris Heister, ordf. i kommittén för Tandem Forest Values

Kl 13.20 Dagens skogsforskning i Sverige och Finland – vad skiljer och vad förenar?
Karin Perhans, Formas, och Ulrika Jacobsson, Finska Akademi, inleder med en orientering kring vilka prioriteringar/satsningar som ländernas regeringar gör genom sina forskningsorgan. Följt av ett samtal mellan Karin Perhans, Ulrika Jacobson och Alice Kempe, Kempestiftelserna i Sverige, och Antti Tahvanainen, Skogsindustriernas branschorganisation i Finland (tbc).

Kl 14.15 Kaffepaus

Kl 14.45 Dagens forskningssamarbete mellan universitet och institutioner i Sverige och Finland – vilka möjligheter och utmaningar finns för ett fördjupat samarbete?
Samtal mellan Annika Nordin, SLU Umeå och ordförande i en av bedömningskommittéerna, och Juha Hyyppä, Finnish Geospatial Research Institute FGI, en av forskarna i Tandem Forest Values.

KL 15.15 Sverige och Finland som skogsnationer – blev det som vi tänkte oss?
Samtal mellan tidigare statsråden med ansvar för skogsfrågor, Jari Leppä och Sven-Erik Bucht, som var med vid bildandet av Tandem Forest Values.

KL 16.00 Avslutning

Seminariet hålls på Hanaholmen i Esbo, Finland, och simultantolkas mellan svenska och finska.

 

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…