Tekniska produkter från biomassa – Hur långt har vi kommit?

Seminarium

Tekniska produkter från biomassa – Hur långt har vi kommit? Mer information

För att se webbsändning, klicka här

→ Artikel i papernet.se (Nordisk Papperstidning).

Tekniska produkter från biomassa – Hur långt har vi kommit?

Omställningen mot en biobaserad ekonomi pågår och strategier utvecklas globalt, inom EU och nationellt. Idag utgör bioenergi en viktig del i det svenska energisystemet och drivs av olika styrmedel. Parallellt med denna utveckling ökar också det kommersiella intresset för tekniska produkter baserade på bioråvara, trots avsaknaden av motsvarande styrmedel. Vad driver denna utveckling, vilka är förutsättningar för att nya tekniska produkter ska bli en viktig del i svensk skogsindustri och inom svenskt jordbruk och hur långt har vi kommit i denna utveckling?

Dessa och många fler frågor kopplat till omställningen mot en biobaserad ekonomi med fokus på nya och innovativa produktionssystem för tekniska produkter kommer att belysas och diskuteras vid detta heldagsseminarium. Kom och lyssna och diskutera dessa framtidsfrågor som är viktiga för den svenska jordbruks- och skogsnäringen för att bibehålla och stärka den framtida konkurrens-kraften.

Program

Moderator   Annika Åhnberg, ordförande Kommittén för hållbar utveckling, KSLA

09.30 Välkomna
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD
09.35 Inledning
Erik Herland , KSLAs energikommitté och dagens moderator Annika Åhnberg
09.40 En biobaserad samhällsekonomi – varför, när och hur?
Sara Österman, chef för forskningsenheten, Formas
10.00 En framtidsvision – Ekoportal 2035
Jan Lagerström, forskningsdirektör, Skogsindustrierna
10.20 Jorden kan ge mycket mer än bara mat och öppna landskap
Sten Stymne, professor, SLU
10.40 Förutsättningarna för en biobaserad plastindustri i Sverige, EU och globalt
Lena Lundberg, Plast- & Kemiföretagen
11.00 Diskussion
11.30 Lunch
12.30 Hur villig är industrin att ställa om?
Lars Coenen, universitetslektor, Lund universitet
12.50 Om Södras satsning på produktion av textilråvaror m.fl. tekniska produkter
Mikael Alfridsson, teknisk direktör, Södra Cell
13.10 Vi gör mer av trädet! Högförädlade produkter med stark miljöprofil!
Kristina Elg Christoffersson, forskningschef, Domsjö Fabriker
13.30 Kaffepaus
13.50 När blir åter biomassa basen för Perstorps kemiråvaror?
Bo Häggman, Director Market Development, Perstorps Bioproducts
14.10 Vad mer än drivmedel från tallolja?
Lars Stigsson, VD, KIRAM
14.30 Avslutande paneldiskussion
där alla föredragshållare samt Stefan Cairén från Näringsdepartementet medverkar och diskuterar utvecklingens drivkrafter och hinder, bl a behovet av styrmedel som en koldioxidskatt på fossil råvara till kemisk tekniska produkter
16.00 Avslutning

  


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…