The Agrarian History of Sweden: 4000 BC–AD 2000

Boksamtal

The Agrarian History of Sweden: 4000 BC–AD 2000 Mer information
Mer information

Sveriges agrarhistoria för första gången på engelska!

Utgivningen av denna första bok på engelska om den svensk agrarhistorien, uppmärksammas genom ett boksläpp med panelsamtal och diskussion med särskilt inbjudna kommentatorer. Bland annat kommer från England professorn i agrarhistoria Richard Hoyle och berättar varför det är viktigt att vår svenska agrarhistoria blir tillgänglig för en internationell publik.

Redaktörer för boken är Janken Myrdal, professor i agrarhistoria, SLU, och Mats Morell, professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet. Boken ges ut av Nordic Academic Press och är en nyskriven kondenserad syntes av fembandsverket Det svenska jordbrukets historia, som utgavs mellan 1998 och 2003.

Boksläppet är ett samarrangemang mellan Avdelningen för agrarhistoria vid SLU, Ultuna och Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens enhet för de areella näringarnas historia, ANH.

Anmälan senast 3 maj: www.kslab.ksla.se eller tel 08-54 54 77 20. Föranmälan är obligatorisk.

Program

Kaffe och smörgås i Oscars källare, kl. 17.30–18.00

Moderator:
Ulrich Lange, docent i kultur- och miljövård, Göteborgs universitet, ledamot KSLA.

Välkomsthälsning och inledning
Mårten Carlsson, professor emeritus och tidigare Preses i KSLA. Stiftelsen Lagersberg och projektet Det svenska jordbrukets historia Fredrik Sterzel, Justitieråd och ordförande i Stiftelsen Lagersberg, som finansierat utgivningen av serien Det svenska jordbrukets historia samt den engelska utgåvan.

Presentation av The Agrarian history of Sweden
Janken Myrdal, professor i agrarhistoria, SLU och ledamot KSLA och Mats Morell, professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet.

Reflexions about the book The Agrarian history of Sweden
Richard Hoyle, professor vid universitetet i Reading, England. Han är senior editor för Agricultural History review och en av huvudredaktörerna för första bandet, Social Relations: Property and Power, av fyrbandsverket Rural Economy and Society in North-Western Europe, 500–2000, som utkom förra året.

Reflexioner kring den engelska utgåvan
Susanna Hedenborg, docent i ekonomisk historia, Malmö högskola. Hon och har i sin forskning behandlat ekonomisk-historiska och sociala förhållanden i framförallt Sverige och exempelvis tagit upp hästens historia.

Mårten Carlsson reflekterar över dagens seminarium.

Ca 20.00 Mingel i Oscars källare


Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna?

16/5: Välkommen till en kunskapsintensiv eftermiddag, där vi belyser frågeställningar kring lönsamhet i odlingssystemet.

Lönsamhet i odlingssystemet – hur ska man räkna?

16/5: Välkommen till en kunskapsintensiv eftermiddag, där vi belyser frågeställningar kring lönsamhet…

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet genom att förstärka gastronomiska besöksmål och bidra till att utveckla nya attraktiva måltidsdestinationer i hela Sverige.

Smaka på hela Sverige! Landskapsmåltid blir måltidsdestination

30–31 maj: Vi samverkande akademier går nu vidare i det gastronomiska utvecklingsarbetet…

Save-the-date: Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur vi hanterar vatten i landskapet. Seminariet innehåller både ett klimatperspektiv och olika exempel på samarbeten och arbetssätt som lyfter frågan om vatten och vattenhushållning från fältet och stadsplanen till en landskapsnivå.

Save-the-date: Nya strömningar – vig en dag för vatten

22/5: Vi behöver bli bättre på att samverka kring vattenhushållning och hur…

Save-the-date: Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i ett brett perspektiv, och presenteras vid detta seminarium.

Save-the-date: Rapportlansering ”Bruka utan att förbruka”

27/5: Arbetsgruppens slutrapport tar upp resursförbrukningen, inklusive förbrukningen av fossil energi, i…