The EU strategy for animal welfare

Seminarium

The EU strategy for animal welfare Mer information
Mer information

Animal welfare is of great concern within Sweden and the EU. Swedish animal welfare policy and legislation are often considered or supposed to be the toughest in the world. However, recent events show that the rules are not always adhered to and that there is a lack of follow-up and control functions. The outline as well as control mechanisms of this legislation must be reviewed – on Swedish and EU levels – and such reviews are currently underway.

Within the EU, both the European Commission and the European Parliament work on these issues, most notably with a recent report by Swedish Member of the European Parliament, Marit Paulsen.

KSLA now invites to a seminar where the EU animal welfare strategies for food animals are highlighted and the visions for the future are discussed. Marit Paulsen and other European experts will give presentations on the work at EU level. The Swedish CVO Leif Denneberg will present the Swedish views on this process.

On the 13th October 2010 KSLA will arrange a second seminar where the Swedish national level strategy for animal welfare will be further highlighted.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…