The EU strategy for animal welfare

Seminarium

The EU strategy for animal welfare Mer information
Mer information

Animal welfare is of great concern within Sweden and the EU. Swedish animal welfare policy and legislation are often considered or supposed to be the toughest in the world. However, recent events show that the rules are not always adhered to and that there is a lack of follow-up and control functions. The outline as well as control mechanisms of this legislation must be reviewed – on Swedish and EU levels – and such reviews are currently underway.

Within the EU, both the European Commission and the European Parliament work on these issues, most notably with a recent report by Swedish Member of the European Parliament, Marit Paulsen.

KSLA now invites to a seminar where the EU animal welfare strategies for food animals are highlighted and the visions for the future are discussed. Marit Paulsen and other European experts will give presentations on the work at EU level. The Swedish CVO Leif Denneberg will present the Swedish views on this process.

On the 13th October 2010 KSLA will arrange a second seminar where the Swedish national level strategy for animal welfare will be further highlighted.


Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och luft med hjälp av växter. Experter diskuterar aktuell forskning och praktiska tillämningar inom området, i Sverige och utomlands.

Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och…

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot AMR och antibiotikaresistens?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…