Interna stöd i tillväxtekonomier

Rundabordsmöte

Interna stöd i tillväxtekonomier Mer information
Mer information

Rundabordssamtal endast för särskilt inbjudna deltagare.

Under ledning av Lars Brink diskuteras tillväxtländernas jordbrukspolitik. Allt eftersom tillväxtländerna blir rikare har de allt större förutsättningar att öka sitt stöd till jordbruket. Vilka konsekvenser får dessa förändringar för länderna själv, den internationella handeln och för andra u-länder?

Lars Brink är ledamot i KSLA och har lång erfarenhet från internationell jordbruks- och handelspolitik från Kanadas jordbruksdepartement och OECD.

Rundabordssamtalet arrangeras av Kommittén för Internationella Lantbruksfrågor (KIL).

Kontaktperson: akademiagronom Magnus Stark, tel 08-5454 7724.