Interna stöd i tillväxtekonomier

Rundabordsmöte

Interna stöd i tillväxtekonomier Mer information
Mer information

Rundabordssamtal endast för särskilt inbjudna deltagare.

Under ledning av Lars Brink diskuteras tillväxtländernas jordbrukspolitik. Allt eftersom tillväxtländerna blir rikare har de allt större förutsättningar att öka sitt stöd till jordbruket. Vilka konsekvenser får dessa förändringar för länderna själv, den internationella handeln och för andra u-länder?

Lars Brink är ledamot i KSLA och har lång erfarenhet från internationell jordbruks- och handelspolitik från Kanadas jordbruksdepartement och OECD.

Rundabordssamtalet arrangeras av Kommittén för Internationella Lantbruksfrågor (KIL).

Kontaktperson: akademiagronom Magnus Stark, tel 08-5454 7724.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…