Tore Wretman-symposiet 2022

Seminarium

Svensk måltidsforskning i ett internationellt perspektiv.

Tore Wretman Symposium 2022 är en del i förberedelserna av den större forsknings- och policykonferens som kommer att genomföras som en del av ”Stockholm European Capital of Gastronomy” under hösten 2023. Bakom årets symposium står Måltidsakademien, Gastronomiska Akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt Nordic Association for Food Studies.


Tore Wretman-symposiet 2022 Mer information
Mer information

Med måltiden i fokus
Syftet med årets symposium är att lyfta fram och positionera svensk måltidsforskning och måltidsutveckling, och att formulera några av de policyfrågor som är av betydelse för gastronomins framtida utveckling i Sverige och internationellt. Symposiet kommer att ha en multivetenskaplig inriktning, med discipliner från måltidsteologi till livsmedelsteknologi. Den gemensamma nämnaren återfinns i intresset för måltiden, ett lustfyllt och inspirerande forskningsfält som kan studeras med modeller och metoder från olika vetenskapsområden.

Festmiddag med ”Sveriges Nya Landskapsmåltider”
Kvällen den 1 november serveras en njutningsfull festmiddag i restaurang Proviant Albano. Middagen består av tre rätter från ”Sveriges Nya Landskapsmåltider”, som sätts samman och skapar en unik trerätters måltid. Just nu produceras 25 nya landskapsmåltider och en Stockholmsmåltid runt om i landet och under middagen den 1 november kommer du som symposiumdeltagare att vara en av de allra första som får smaka på delar av resultatet. Sex av de kockar som varit involverade i att ta fram de nya landskapsmåltiderna från Södermanland, Närke och Östergötland kommer att vara på plats för att både tillaga rätterna och presentera dem. Kostnaden för middagen inkl. tillhörande dryck, är inräknad i symposiumavgiften.

Tid & Plats
Symposiet äger rum i Stockholms universitets nya lokaler, Campus Albano, den 1–2 november. Det inleds tisdagen den 1 november kl. 13.00, och avslutas onsdagen den 2 november kl. 14.00. En gemensam middag för samtliga presentatörer och deltagare arrangeras på tisdagskvällen med start kl. 18:30. Innan middagen bjuds det på gemensamt mingel från kl. 17:30. Fikapauser hålls mellan kl. 15:30–16:00 på tisdagen, och mellan kl. 10:30–11:00 på onsdagen. Symposiet avslutas onsdagen den 2 november med en gemensam lunch, summering och avslutning mellan kl. 12:30–14:00. Samtliga sessioner kommer att hållas i hus 2 och hus 4 på det nybyggda Campus Albano vid Stockholms universitet, med besöksadress Albanovägen 18. Middag och lunch serveras i restaurang Proviant Albano på Albanovägen 24.

Varmt välkommen med din anmälan!


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…