Towards a New Mindset for Epidemic Animal Diseases

Webinar

Dr. Peter Roeder, UK, the Bertebos Prize Laureate 2020, is key note speaker at this webinar on the drivers of pandemic emergence and means of control.

Individual presentations Click on a name to view.

The Complete webinar


Towards a New Mindset for Epidemic Animal Diseases Mer information
Mer information

The purpose of this seminar is to explore the drivers of pandemic emergence and means of control for Epidemic Animal Diseases; in order to identify and prioritise matters that need to be addressed, and to recommend future actions.

Dr. Peter Roeder, Bourdon, UK, the Bertebos Laureate 2020, is a veterinarian with broad experience of disease epidemiology, diagnosis and control. He has developed specialist expertise and extensive practical experience of disciplines relating to the control of infectious and especially, epidemic and zoonotic diseases; disease investigation, virology, laboratory diagnostics, disease control procedures and policy settings.

International experts in the field participate as speakers.

The Bertebos Prize biennually rewards outstanding research on either a well-defined scientific problem anywhere in the food chain from the ecosystem to molecular level or system-oriented theoretical analyses on part of, or the whole food system. The Prize was established in 1996 by Mr Olof Stenström, then chair of the Bertebos Group, and his wife Mrs Brita Stenström.

 

Peter L. Roeder

Dr. Peter L. Roeder. Photo: Erik Cronberg.


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…