Trädgårdsdag på Enaforsholm

Enaforsholm

Trädgårdsdag på Enaforsholm Mer information
Mer information

Om odling i växtzon 8 – i skuggan av fjället

Trädgårdsdagen på Enaforsholm blir tradition

Följ med våra trädgårdsmästare på en guidning i fjällträdgården och en kortare vandring bland barrträden på holmen. Lyssna till föreläsning, hör berättelsen om Enaforsholm Fjällgård. Se Wille Carlssons foton på fjällfloran på kvällen.

Resan till Enaforsholm Fjällgård kan göras med tåg till Enafors station. Norrtåg trafikerar sträckan Sundsvall–Östersund–Enafors–Trondheim.

Program

11.00 Odlingsvärda perenner och ätbara växterMarie Gunnarsson från Västerkälen visar och berättar.

12.00 Enaforsholm Fjällgårds VD Bosse Berglund berättar om historien om platsen och byggnaderna.

13.30 Visning av trädgården. Trädgårdsmästare Helena Nyberg berättar om trädgården och dess växter.

14.30 Odling av gröna tak. Doktorand Svenja Deppe från Berlins universitet berättar om sitt försök i Enaforsholm. Föreläsningen sker på engelska.

Under dagen finns det ett urval av växter till försäljning från Maries trädgård i Västerkälen utanför Krokom.
På kvällen visar Wille Carlsson vackra foton på fjällfloran.

Trädgårdsmästaren och värdparet hälsar er varmt välkomna till Enaforsholm!

Entré 90 kr, medföljande 40 kr.

Mer info, boka mat eller övernattning: kontakta värdparet Bosse och Ingalill på telefon 0647-730 26, mobil 070-527 30 26

→ www.enaforsholm.se

översikt trädgård


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…