Trädgårdsterapi – En väg tillbaka till livet.

Seminarium

Trädgårdsterapi – En väg tillbaka till livet. Mer information
Mer information

Vägen tillbaka efter ett utmattningssyndrom kan vara lång och svår. Men genom Alnarpsmetoden – en trädgårdsterapibehandling med världsrykte – har många drabbade lyckats erövra sina liv igen, och på några månader kommit tillbaka till arbetsträning, studier eller arbete.

Den 17 mars inbjuder Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Bokförlaget Bonnier Existens till ett frukostseminarium kring den nya boken Trädgårdsterapi.

Möt Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur med inriktning miljöpsykologi, Lena Welén-Andersson, arbetsterapeut och verksamhetsansvarig vid Alnarps Rehabiliteringsträdgård samt en tidigare patient, i ett samtal kring de möjligheter som naturunderstödd terapi erbjuder. Det handlar om vård som har givit resultat där den traditionella vården misslyckats. Vistelser i natur och trädgård – som en del i en behandling med många komponenter – har visat sig leda till återhämt-ning efter stress och utmattning.

Moderator är Annika Åhnberg, akademiens ledamot och tidigare jordbruksminister.