Trädgårdsterapi – En väg tillbaka till livet.

Seminarium

Trädgårdsterapi – En väg tillbaka till livet. Mer information
Mer information

Vägen tillbaka efter ett utmattningssyndrom kan vara lång och svår. Men genom Alnarpsmetoden – en trädgårdsterapibehandling med världsrykte – har många drabbade lyckats erövra sina liv igen, och på några månader kommit tillbaka till arbetsträning, studier eller arbete.

Den 17 mars inbjuder Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Bokförlaget Bonnier Existens till ett frukostseminarium kring den nya boken Trädgårdsterapi.

Möt Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur med inriktning miljöpsykologi, Lena Welén-Andersson, arbetsterapeut och verksamhetsansvarig vid Alnarps Rehabiliteringsträdgård samt en tidigare patient, i ett samtal kring de möjligheter som naturunderstödd terapi erbjuder. Det handlar om vård som har givit resultat där den traditionella vården misslyckats. Vistelser i natur och trädgård – som en del i en behandling med många komponenter – har visat sig leda till återhämt-ning efter stress och utmattning.

Moderator är Annika Åhnberg, akademiens ledamot och tidigare jordbruksminister.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…