Under ekens krona

Filmpremiär

KSLA har glädjen att återigen kunna bjuda in ledamöter och andra intresserade till filmpremiär, ”Under ekens krona”. En film om Sveriges största insekt, ekoxen, av naturfilmaren Anette Lykke Lundberg.


Under ekens krona Mer information
Mer information

Naturfilmaren Anette Lykke Lundberg har några gånger fått anslag från C F. Lundströms stiftelse, härbärgerad av KSLA; 2007 för ”Urshults äppelkungar”, om det gamla äppelriket Urshult i Småland och 2011 för ”Mandelblom, Kattfot & Blå viol”, om biologisk mångfald i ängar och hagar. Bägge filmerna hade premiär och firades i KSLA:s hus före visningarna i SVT.

För tre år sedan fick Lykke ett anslag till ännu en film, ”Under ekens krona”, vilken nu är färdig och kommer att visas i SVT den 1 juni. Nya filmen är 54 minuter lång och man får lära sig ”allt” om Sveriges största insekt, Ekoxen. Mer om Lykkes filmer

PROGRAM

  • Kl 16.30 Champagnemingel i foajén
  • C:a kl 17 Välkomna i huset – Åke Barklund, ordf. C.F. Lundströms stiftelse
    Välkomna ”Under ekens krona” – Anette Lykke Lundberg
    Reflexioner av Torleif Ingelög och Fredrik Sjöberg
  • C:a kl 18.30 Supé i Oscars Källare

Varmt välkomna!


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…