Ungdomsutskottets alumniträff

Seminarium

Ungdomsutskottets alumniträff Mer information
Mer information

Ungdomsutskottets alumniträff

Välkomna till Ungdomsutskottets alumniträff som den här gången har tema ”Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling”. Ungdomsutskottet bjuder särskilt in Mentorskapsprogrammets adepter och mentorer samt andra alumner från KSLA:s ungdomsverksamhet, men plats finns även för andra KSLA-ledamöter. Vi inleder med mingel i foajén och inspirationsföreläsningarna följs av middag i Oscars källare.

Kom och lyssna på akademiledamoten Jakob Lundberg från We Effect, en organisation som arbetar systematiskt med utvecklingsmålen genom att förse människor med kunskap, hjälpa dem att bättre nyttja sin mark och underlätta för dem att jobba tillsammans. Ett starkt fokus ligger på kvinnors och flickors rättigheter.

Vi kommer också få lyssna till Hilda Runsten, t.f. enhetschef för energiföretagande och miljö samt hållbarhetsexpert på LRF. Hon kommer berätta om hur Sveriges bönder påverkas av, och bidrar till, Agenda 2030.

De globala målen för hållbar utveckling, ofta kallad Agenda 2030, antogs under FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25-27 september 2015. Toppmötet, och generalförsamlingens session, var unik inte bara på grund av dess 70-årsjubileum år 2015, men även för den historiska utmaning medlemsländerna stod inför för att sätta världen på rätt kurs. De nya utvecklingsmålen är universella, och lägger lika stort ansvar på Sverige och Norden som på världens fattigaste länder.

Många av de viktigaste målen är uppföljare till millenniemålen, som t.ex. utrotandet av fattigdom och hunger, jämlikhet mellan könen och stärkandet av globalt partnerskap för utveckling. Vissa av målen är helt nya, då t.ex. vissa tidigare delmål i millenniemålen uppgraderats till egna, självständiga mål.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

Anmälan senast den 5 nov.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: För ledamöter. Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden… och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…