Ungdomsutskottets alumniträff

Seminarium

Ungdomsutskottets alumniträff Mer information
Mer information

Ungdomsutskottets alumniträff

Välkomna till Ungdomsutskottets alumniträff som den här gången har tema ”Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling”. Ungdomsutskottet bjuder särskilt in Mentorskapsprogrammets adepter och mentorer samt andra alumner från KSLA:s ungdomsverksamhet, men plats finns även för andra KSLA-ledamöter. Vi inleder med mingel i foajén och inspirationsföreläsningarna följs av middag i Oscars källare.

Kom och lyssna på akademiledamoten Jakob Lundberg från We Effect, en organisation som arbetar systematiskt med utvecklingsmålen genom att förse människor med kunskap, hjälpa dem att bättre nyttja sin mark och underlätta för dem att jobba tillsammans. Ett starkt fokus ligger på kvinnors och flickors rättigheter.

Vi kommer också få lyssna till Hilda Runsten, t.f. enhetschef för energiföretagande och miljö samt hållbarhetsexpert på LRF. Hon kommer berätta om hur Sveriges bönder påverkas av, och bidrar till, Agenda 2030.

De globala målen för hållbar utveckling, ofta kallad Agenda 2030, antogs under FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25-27 september 2015. Toppmötet, och generalförsamlingens session, var unik inte bara på grund av dess 70-årsjubileum år 2015, men även för den historiska utmaning medlemsländerna stod inför för att sätta världen på rätt kurs. De nya utvecklingsmålen är universella, och lägger lika stort ansvar på Sverige och Norden som på världens fattigaste länder.

Många av de viktigaste målen är uppföljare till millenniemålen, som t.ex. utrotandet av fattigdom och hunger, jämlikhet mellan könen och stärkandet av globalt partnerskap för utveckling. Vissa av målen är helt nya, då t.ex. vissa tidigare delmål i millenniemålen uppgraderats till egna, självständiga mål.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

Anmälan senast den 5 nov.


Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med KSLA:s verksamhet för unga att göra, till vintermingel och workshop.

Ungdomsutskottet bjuder in till vintermingel och workshop

6/12: KSLA:s ungdomsutskott bjuder nu in dig, som någon gång haft med…