Hållbart naturbruk utmanar unga

Workshop

Hållbart naturbruk utmanar unga Mer information
Mer information

2015-06-09-UniK-presentation

Hur kan vi klara vår livsmedelsförsörjning och vårt behov av förnybara resurser utan att utarma jorden eller skapa ohållbara sociala förhållanden?

Det är den största utmaning vi står inför. Frågan riktas ofta till en elit av forskare, beslutsfattare och opinionsbildare. Men i realiteten är det de unga som idag går i skolan eller är på väg ut i arbetslivet som kommer att få bygga vidare på det vi vet i dag och även rätta till tidigare generationers misstag.

Med den insikten kallade Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien till sig en tankesmedja bestående av studenter och nyutexaminerade på väg ut i arbetslivet och genomförde Framtidsprojektet i samband med akademiens 200-årsjubileum 2013.

För att bygga på den grund som Framtidsprojektet gav går nu KSLA vidare. Tillsammans med flera av deltagarna i projektet bjuder vi in fler att delta i samtal, workshops och andra former för samverkan kring hållbart naturbruk som den övergripande frågeställningen. Inbjudan riktar sig till intresserade studenter på universitet och högskolor och yngre i början av sina yrkesbanor samt unga lantbrukare som är engagerade i framtidsfrågorna.

UniK, Unga i KSLA, ska i fallstudier, mentorsprogram och med unga engagerade tillsammans med akademins ledamöter som resurs i projekt, utredningar och liknande skapa kontinuerliga nätverk och dialoger.

Start 9 juni

Tisdagen 9 juni drar vi igång och bjuder in dig att medverka vid en kort presentation av projektet och en enklare mingellunch där du får möjlighet att träffa projektledare, representanter för deltagare och ledamöter som kommer att engagera sig i projektet.

Tid: Tisdagen 9 juni kl 11–13

Plats: Donatorsfoajén och trädgården, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Program

11.00
Välkomsthälsning – KSLAs preses Kerstin Niblaeus

11.10
Presentation projektet – Olle Markgren, projektledare, delprojektledare
Varför engagerar jag mig? – potentiella deltagare & ledamöter

11.45
Samtal med deltagare, servering enklare måltid

13.00
Avslutning

Anmälan

Anmäl deltagande till Eva.Ronquist@ksla.se

Se även projektets hemsida: www.unik.nu

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…