UNIK Utmaning 2017

Caseutmaning

UNIK Utmaning 2017 Mer information
Mer information

Dags för en ny omgång av KSLA:s casetävling

UNIK Utmaning

UNIK Utmaning är en tävling som riktar sig främst till dig som är nyexaminerad eller ung arbetande med intresse för de gröna näringarna och för framtidsfrågor. Den hålls i år den 20–22 oktober i Stockholm. Ansök om att vara med senast den 6 oktober!

I UNIK Utmaning ska du som deltagare på en begränsad tid lösa ett fall, ett case, kopplat till de gröna näringarna. Du sätts samman i en grupp med andra unga intresserade personer och tillsammans ska ni ta fram ett förslag på lösning till caset. Till er hjälp har ni KSLA-ledamöter som resurspersoner, tillgängliga under arbetets gång. Tävlingsbidragen bedöms efter inlämning av en jury som värderar bidragets praktiska tillämpbarhet och tvärvetenskaplighet.

Som deltagare får du inte bara vara med i ett spännande och inspirerande projekt. Ditt deltagande ger dig också en god möjlighet att etablera nya kontaktnät!

Vinnande lag får ta emot pris i Stockholms Stadshus vid KSLA:s högtidssammankomst i januari 2018.

Casetävlingen 2017 har ett internationellt tema:

FN:s globala mål 12 för hållbar utveckling

”Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster”, speciellt med hänsyn till delmål 12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Mer information och ansökningslänk →

Kost och logi ingår, liksom reseersättning upp till 1500 kr.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…