UNIK Utmaning 2017

Caseutmaning

UNIK Utmaning 2017 Mer information
Mer information

Dags för en ny omgång av KSLA:s casetävling

UNIK Utmaning

UNIK Utmaning är en tävling som riktar sig främst till dig som är nyexaminerad eller ung arbetande med intresse för de gröna näringarna och för framtidsfrågor. Den hålls i år den 20–22 oktober i Stockholm. Ansök om att vara med senast den 6 oktober!

I UNIK Utmaning ska du som deltagare på en begränsad tid lösa ett fall, ett case, kopplat till de gröna näringarna. Du sätts samman i en grupp med andra unga intresserade personer och tillsammans ska ni ta fram ett förslag på lösning till caset. Till er hjälp har ni KSLA-ledamöter som resurspersoner, tillgängliga under arbetets gång. Tävlingsbidragen bedöms efter inlämning av en jury som värderar bidragets praktiska tillämpbarhet och tvärvetenskaplighet.

Som deltagare får du inte bara vara med i ett spännande och inspirerande projekt. Ditt deltagande ger dig också en god möjlighet att etablera nya kontaktnät!

Vinnande lag får ta emot pris i Stockholms Stadshus vid KSLA:s högtidssammankomst i januari 2018.

Casetävlingen 2017 har ett internationellt tema:

FN:s globala mål 12 för hållbar utveckling

”Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster”, speciellt med hänsyn till delmål 12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Mer information och ansökningslänk →

Kost och logi ingår, liksom reseersättning upp till 1500 kr.