UNIK Utmaning 2017

Caseutmaning

UNIK Utmaning 2017 Mer information
Mer information

Dags för en ny omgång av KSLA:s casetävling

UNIK Utmaning

UNIK Utmaning är en tävling som riktar sig främst till dig som är nyexaminerad eller ung arbetande med intresse för de gröna näringarna och för framtidsfrågor. Den hålls i år den 20–22 oktober i Stockholm. Ansök om att vara med senast den 6 oktober!

I UNIK Utmaning ska du som deltagare på en begränsad tid lösa ett fall, ett case, kopplat till de gröna näringarna. Du sätts samman i en grupp med andra unga intresserade personer och tillsammans ska ni ta fram ett förslag på lösning till caset. Till er hjälp har ni KSLA-ledamöter som resurspersoner, tillgängliga under arbetets gång. Tävlingsbidragen bedöms efter inlämning av en jury som värderar bidragets praktiska tillämpbarhet och tvärvetenskaplighet.

Som deltagare får du inte bara vara med i ett spännande och inspirerande projekt. Ditt deltagande ger dig också en god möjlighet att etablera nya kontaktnät!

Vinnande lag får ta emot pris i Stockholms Stadshus vid KSLA:s högtidssammankomst i januari 2018.

Casetävlingen 2017 har ett internationellt tema:

FN:s globala mål 12 för hållbar utveckling

”Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster”, speciellt med hänsyn till delmål 12.3. Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

Mer information och ansökningslänk →

Kost och logi ingår, liksom reseersättning upp till 1500 kr.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…