Uppföljning av rådgivningsseminarium – bildande av branschråd kring rådgivning till lantbruket

Workshop

Uppföljning av rådgivningsseminarium – bildande av branschråd kring rådgivning till lantbruket Mer information
Mer information

Endast särskilt inbjudna.

Den 29-30 november förra året hölls konferensen Så utvecklar vi lantbruksrådgivningen – Sveriges rådgivningschefer i samarbete på Sånga-Säby. Seminariet var uppskattat och efteråt har det kommit synpunkter på att en uppföljning skulle komma relativt snart. Inom KSLAs LUPP-kommitté har frågan diskuterats om det finns behov av att överlämna frågan till ett branschråd för rådgivningsorganisationerna och närstående organisationer. Det är för att få en långsiktig hantering av det värdefulla underlaget från rådgivningsseminariet. KSLA har som bekant inte en uppgift att förvalta frågor, utan att ta upp nya frågor till analys/ diskussion.

Därför vill vi genom denna aktivitet överlämna frågan till rådgivningen . Det gör vi genom att samla företrädare för nedanstående organisationer i syfte att diskutera ett bildande av branschråd. Ni som är inbjudna är har en viktig roll i detta sammanhang.

 

Program

13.30 Välkommen
Annika Bergman, ordförande LUPP-kommittenAgenda
Utvärdering – sammanfattning av rådgivningsseminarium
– Ska branschråd bildas?
– Varför ska det bildas?
– Vad ska det göra?
– Hur ska det göras?
Ev. aktivitetsplan
17.00 Mötet avslutas

Ideskiss:       Syfte med branschråd –förslag till verksamhet (från rådg.konf.)

                      Naturligt mötesplats-lära känna varandra-veta vad var och en gör

                      Gemensamt driva projekt

                      Kontakter med myndigheter

                      Informationsutbyte

                      Koppling mellan forskning o rådgivning


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…