Uppföljning av rådgivningsseminarium – bildande av branschråd kring rådgivning till lantbruket

Workshop

Uppföljning av rådgivningsseminarium – bildande av branschråd kring rådgivning till lantbruket Mer information
Mer information

Endast särskilt inbjudna.

Den 29-30 november förra året hölls konferensen Så utvecklar vi lantbruksrådgivningen – Sveriges rådgivningschefer i samarbete på Sånga-Säby. Seminariet var uppskattat och efteråt har det kommit synpunkter på att en uppföljning skulle komma relativt snart. Inom KSLAs LUPP-kommitté har frågan diskuterats om det finns behov av att överlämna frågan till ett branschråd för rådgivningsorganisationerna och närstående organisationer. Det är för att få en långsiktig hantering av det värdefulla underlaget från rådgivningsseminariet. KSLA har som bekant inte en uppgift att förvalta frågor, utan att ta upp nya frågor till analys/ diskussion.

Därför vill vi genom denna aktivitet överlämna frågan till rådgivningen . Det gör vi genom att samla företrädare för nedanstående organisationer i syfte att diskutera ett bildande av branschråd. Ni som är inbjudna är har en viktig roll i detta sammanhang.

 

Program

13.30 Välkommen
Annika Bergman, ordförande LUPP-kommittenAgenda
Utvärdering – sammanfattning av rådgivningsseminarium
– Ska branschråd bildas?
– Varför ska det bildas?
– Vad ska det göra?
– Hur ska det göras?
Ev. aktivitetsplan
17.00 Mötet avslutas

Ideskiss:       Syfte med branschråd –förslag till verksamhet (från rådg.konf.)

                      Naturligt mötesplats-lära känna varandra-veta vad var och en gör

                      Gemensamt driva projekt

                      Kontakter med myndigheter

                      Informationsutbyte

                      Koppling mellan forskning o rådgivning


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…