Upplysning, arbete, samarbete. Lantbruksveckan 1911–2007

Boksamtal

Upplysning, arbete, samarbete. Lantbruksveckan 1911–2007 Mer information
Mer information

Lantbruksveckan_omslagets_framsidaLantbruksveckan startade 1911. Under en vecka varje år samlades den växande floran av föreningar och organisationer inom lantbruket till gemensamma överläggningar. Då arrangerades föredrag, diskussioner och utställningar över aktuella ämnen. Lantbruksveckan utvecklades till en självfinansierad och ideell sammanslutning med som mest ca 70 samverkande organisationer. De allmänna sammanträdena brukade vid 1900-talets mitt samla omkring 2 000 av landets främsta företrädare för lantbruket, agrarforskningen, det agrara utbildningsväsendet och lantbruksadministrationen.

Upplysning, arbete, samarbete beskriver de stora linjerna i verksamhetens innehåll med tonvikt på jordbrukspolitiska frågor och den ekonomiska föreningsrörelsens angelägenheter. Bokens övergripande mål är att belysa samspelet mellan lantbruksnäringens utveckling och den organisatoriska och vetenskapliga kompetens, som årligen mobiliserades genom Lantbruksveckan. Detta manifesterades bl a i form av de handlingar som gavs ut årligen 1911–1969. En artikel beskriver utförligt dessa intressanta texter som material för historisk forskning. En annan artikel beskriver programomslagens utformning som spegling av lantbrukets förändring.

Välkommen till en kväll om en för många okänd drivkraft för lantbrukets utveckling och modernisering! Vi bjuder på föredrag och panelsamtal om Lantbruksveckan. Bokbord och mingel med matbit och dryck!

Deltagare vid boksläppet erhåller ett friexemplar av boken!
(Boken kan beställas via adlibris.com, pris: 207 kr och bokus.com, pris: 227 kr)

Program

Moderator: Elisabeth Gauffin, akademiledamot, agronom och lantbrukare, tidigare v. ordförande LRF.

 • Inledning med några ord om Lantbruksveckan idag.
  Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD.
 • Lantbruksveckan och dess handlingar. En bok om lantbrukssveriges mötesplats för näringarnas utveckling.
  Ronny Pettersson, akademiledamot, FD vid ekonomiskhistoriska institutionen, Stockholms universitet.
 • Att fästa blicken på tidens händelser. Lantbruksveckans programomslag som spegling av det svenska lantbrukets förändring.
  Ulrich Lange, akademiledamot, docent vid institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.
 • En tidig svensk nätverksorganisation. Lantbruksveckan som exempel på strävan efter modernitet under 1900-talet.
  Fredrik L. Eriksson, docent vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.
 • Boken om Lantbruksveckan och veckans roll i det svenska lantbrukets omvandling. Några personliga reflexioner.
  Elisabeth Gauffin.
 • Lantbruksveckan som historiskt fenomen. Panelsamtal, med frågor från publiken, under ledning av Elisabeth Gauffin.
 • Ca kl 20.00  Mingel i Oscars källare med dryck och förtäring.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…