Upplysning, arbete, samarbete. Lantbruksveckan 1911–2007

Boksamtal

Upplysning, arbete, samarbete. Lantbruksveckan 1911–2007 Mer information
Mer information

Lantbruksveckan_omslagets_framsidaLantbruksveckan startade 1911. Under en vecka varje år samlades den växande floran av föreningar och organisationer inom lantbruket till gemensamma överläggningar. Då arrangerades föredrag, diskussioner och utställningar över aktuella ämnen. Lantbruksveckan utvecklades till en självfinansierad och ideell sammanslutning med som mest ca 70 samverkande organisationer. De allmänna sammanträdena brukade vid 1900-talets mitt samla omkring 2 000 av landets främsta företrädare för lantbruket, agrarforskningen, det agrara utbildningsväsendet och lantbruksadministrationen.

Upplysning, arbete, samarbete beskriver de stora linjerna i verksamhetens innehåll med tonvikt på jordbrukspolitiska frågor och den ekonomiska föreningsrörelsens angelägenheter. Bokens övergripande mål är att belysa samspelet mellan lantbruksnäringens utveckling och den organisatoriska och vetenskapliga kompetens, som årligen mobiliserades genom Lantbruksveckan. Detta manifesterades bl a i form av de handlingar som gavs ut årligen 1911–1969. En artikel beskriver utförligt dessa intressanta texter som material för historisk forskning. En annan artikel beskriver programomslagens utformning som spegling av lantbrukets förändring.

Välkommen till en kväll om en för många okänd drivkraft för lantbrukets utveckling och modernisering! Vi bjuder på föredrag och panelsamtal om Lantbruksveckan. Bokbord och mingel med matbit och dryck!

Deltagare vid boksläppet erhåller ett friexemplar av boken!
(Boken kan beställas via adlibris.com, pris: 207 kr och bokus.com, pris: 227 kr)

Program

Moderator: Elisabeth Gauffin, akademiledamot, agronom och lantbrukare, tidigare v. ordförande LRF.

 • Inledning med några ord om Lantbruksveckan idag.
  Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD.
 • Lantbruksveckan och dess handlingar. En bok om lantbrukssveriges mötesplats för näringarnas utveckling.
  Ronny Pettersson, akademiledamot, FD vid ekonomiskhistoriska institutionen, Stockholms universitet.
 • Att fästa blicken på tidens händelser. Lantbruksveckans programomslag som spegling av det svenska lantbrukets förändring.
  Ulrich Lange, akademiledamot, docent vid institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.
 • En tidig svensk nätverksorganisation. Lantbruksveckan som exempel på strävan efter modernitet under 1900-talet.
  Fredrik L. Eriksson, docent vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.
 • Boken om Lantbruksveckan och veckans roll i det svenska lantbrukets omvandling. Några personliga reflexioner.
  Elisabeth Gauffin.
 • Lantbruksveckan som historiskt fenomen. Panelsamtal, med frågor från publiken, under ledning av Elisabeth Gauffin.
 • Ca kl 20.00  Mingel i Oscars källare med dryck och förtäring.