Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities – A Global Assessment

Boksamtal

Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities – A Global Assessment Mer information
Mer information

En snabbt accelererande urbanisering världen över, klimatförändringar och ökande risker för säkring av vatten- och matförsörjning ställer stora krav på en omställning till en hållbar stadsutveckling. Städer måste bli bättre på att förvalta både ekosystemen inne i städer och de utanför som förser städer med nödvändiga resurser.

Detta är huvudbudskapet i två rapporter från FN:s konvention om biologisk mångfald gjorda i samarbete med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. För första gången har världens ledande forskning analyserat och sammanställt de globala stadsutvecklingstrenderna samt effekterna på världens ekosystem. Den första publikationen Cities and Biodiversity Outlook – Action and Policy vänder sig till beslutsfattare och planerare, och lanserades vid CBD COP11 i Hyderabad 2012. Nu har den längre, mer utförliga och fördjupade vetenskapliga grunden, publicerats i bokform av Springer förlag.

Please note that the presentations will be held in English.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

 


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…