Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities – A Global Assessment

Boksamtal

Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities – A Global Assessment Mer information
Mer information

En snabbt accelererande urbanisering världen över, klimatförändringar och ökande risker för säkring av vatten- och matförsörjning ställer stora krav på en omställning till en hållbar stadsutveckling. Städer måste bli bättre på att förvalta både ekosystemen inne i städer och de utanför som förser städer med nödvändiga resurser.

Detta är huvudbudskapet i två rapporter från FN:s konvention om biologisk mångfald gjorda i samarbete med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. För första gången har världens ledande forskning analyserat och sammanställt de globala stadsutvecklingstrenderna samt effekterna på världens ekosystem. Den första publikationen Cities and Biodiversity Outlook – Action and Policy vänder sig till beslutsfattare och planerare, och lanserades vid CBD COP11 i Hyderabad 2012. Nu har den längre, mer utförliga och fördjupade vetenskapliga grunden, publicerats i bokform av Springer förlag.

Please note that the presentations will be held in English.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan