Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities – A Global Assessment

Boksamtal

Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities – A Global Assessment Mer information
Mer information

En snabbt accelererande urbanisering världen över, klimatförändringar och ökande risker för säkring av vatten- och matförsörjning ställer stora krav på en omställning till en hållbar stadsutveckling. Städer måste bli bättre på att förvalta både ekosystemen inne i städer och de utanför som förser städer med nödvändiga resurser.

Detta är huvudbudskapet i två rapporter från FN:s konvention om biologisk mångfald gjorda i samarbete med Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. För första gången har världens ledande forskning analyserat och sammanställt de globala stadsutvecklingstrenderna samt effekterna på världens ekosystem. Den första publikationen Cities and Biodiversity Outlook – Action and Policy vänder sig till beslutsfattare och planerare, och lanserades vid CBD COP11 i Hyderabad 2012. Nu har den längre, mer utförliga och fördjupade vetenskapliga grunden, publicerats i bokform av Springer förlag.

Please note that the presentations will be held in English.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan

 


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…