Ursprungsmärkning av lokalt producerade livsmedel – ett verktyg för företags- och landsbygdsutveckling i Sverige?

Seminarium

Ursprungsmärkning av lokalt producerade livsmedel – ett verktyg för företags- och landsbygdsutveckling i Sverige? Mer information
Mer information
En viktig strategi för att främja tillväxten på landsbygden i andra EU-länder har varit att ursprungsmärka (”certifiera”) lokalt producerade livsmedel enligt ett system som utvecklats inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Märkningarna ”Skyddad ursprungsbeteckning”
(SUB), ”Skyddad geografisk beteckning”(SGB) och ”Garanterad traditionell specialitet” (GTS) har med framgång använts inom EU för att främja lönsamheten i enskilda landsbygdsföretag.
Medan bland annat Italien har ett par hundra ursprungsmärkta livsmedel, varav Prosciutto di Parma (parmaskinka) och Parmigiano Reggiano (parmesanost) hör till de mest kända, finns i Sverige bara enstaka produkter med skyddat namn. Svecia, Skånsk spettkaka respektive Bruna
bönor från Öland är SGB-registrerade; Hushållsost och Falukorv får märkas med GTS medan endast Kalix löjrom hittills fått rätt till SUB-certifiering, d v s den som innebär högst krav, men också starkast skydd.
Många frågar sig varför det har gått så trögt i Sverige. Kan ursprungsmärkningen även här bli ett verktyg för ökad lönsamhet hos svenska landsbygdsföretag och därmed bidra till landsbygdsutveckling i Sverige? Under ett heldagsseminarium kommer forskare, rådgivare, lantbrukare och företrädare för konsumenter och myndigheter att diskutera vad EU-märkning innebär för konsumenter och producenter; hur certifieringen genomförs och vilka möjligheter den medför.
Seminariet arrangeras i samarbete mellan Södertörns högskola, KK-stiftelsen, Hushållningssällskapens Förbund och Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA). Moderator är AnnHelen Meyer von Bremen.