Utbildning, yrkeserfarenhet och anställningsbarhet

Rundabordsmöte

Hur väljer ungdomar gymnasieutbildning och vad förväntar man sig av ett jobb längre fram? Vad förväntar sig en arbetsgivare av en anställd och hur ser ungdomar på jobb och anställningsvillkor?


Utbildning, yrkeserfarenhet och anställningsbarhet Mer information
Mer information

Detta är några av de frågor som KSLA:s kommitté för kompetensförsörjning kommer att diskutera vid detta rundabordssamtal, som arrangeras inför det större webbinarium som planeras på KSLA senare i vår.

Andra frågor som kommer att tas upp vid samtalet är hur vi arbetar i våra utbildningar för att göra elever och studenter anställningsbara och om vi erbjuder rätt utbildningar?

Samtalet riktar sig till kommitténs ledamöter och särskilt inbjudna.