Utbildning, yrkeserfarenhet och anställningsbarhet

Rundabordsmöte

Hur väljer ungdomar gymnasieutbildning och vad förväntar man sig av ett jobb längre fram? Vad förväntar sig en arbetsgivare av en anställd och hur ser ungdomar på jobb och anställningsvillkor?


Utbildning, yrkeserfarenhet och anställningsbarhet Mer information
Mer information

Detta är några av de frågor som KSLA:s kommitté för kompetensförsörjning kommer att diskutera vid detta rundabordssamtal, som arrangeras inför det större webbinarium som planeras på KSLA senare i vår.

Andra frågor som kommer att tas upp vid samtalet är hur vi arbetar i våra utbildningar för att göra elever och studenter anställningsbara och om vi erbjuder rätt utbildningar?

Samtalet riktar sig till kommitténs ledamöter och särskilt inbjudna.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…