Utblick mot framtidens landsbygd – 2 halvdagsseminarier

Seminarium

Utblick mot framtidens landsbygd – 2 halvdagsseminarier Mer information
Mer information

 

Utblick mot framtidens landsbygd

De senaste åren har de allra flesta svenska kommuner haft befolkningstillväxt genom invandring från utlandet. Det kanske är tillfälliga flöden, människor som flyttar vidare, eller också en signal om en större förändring. Det har satt landsbygden i nytt ljus; flyktingmottagandet omprövar en rad relationer mellan stat, kommun, civilsamhälle och medborgare. Vi ser ansträngningar och möjligheter, många som får spela nya roller.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Institutionen för Stad och Land vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) anordnar den 24 november två halvdagsseminarier på Dalarnas museum för att belysa dessa frågor. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig till ett av seminarierna eller till båda. Seminarierna är gratis (lunch ingår inte).

Moderator på förmiddagens seminarium Land och stad – nya relationer i en osäker tid är Cecilia Waldenström,  forskare på Institutionen för Stad och Land vid SLU.

Moderator på eftermiddagens seminarium Turbulens i välfärden? – flyktingmottagande i Dalarna 2016 är Erik Westholm, professor på Institutionen för Stad och Land vid SLU.

Mer information i pdf:n ovan.


Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi tryggar en tillräcklig livsmedelsförsörjning, även skogsnäringens roll i försörjningsberedskapen är viktig att lyfta i diskussionerna.

Skogens roll i försörjningsberedskapen

20/5: Mycket fokus inom de areella näringarna har legat på hur vi…

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer var torkan och tidigare stormfällningar. Seminariet beskriver hur vi undviker att detta sker igen.

Granbarkborren: Hur undviker vi ett nytt 2018-scenario?

29/4: De senaste granbarkborreangreppen är de största i modern tid. Utlösande faktorer…

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i projektet ”Sveriges Landskapsmåltider” till attraktiva måltidsdestinationer arrangerar akademien en måltidsresa till Bohuslän.

Måltidsresa till Bohuslän

4–5/9: För att vidareutveckla de lokala och regionala måltidskulturer som skapades i…

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker med lämpligt bete för renarna. På samma marker bedrivs samtidigt andra angelägna verksamheter.

På samma marker – renskötselns förutsättningar i ett landskap med många anspråk

15/5: Renskötsel är en extensiv djurhållning som baseras på tillgång till marker…