Utblick mot framtidens landsbygd – 2 halvdagsseminarier

Seminarium

Utblick mot framtidens landsbygd – 2 halvdagsseminarier Mer information
Mer information

 

Utblick mot framtidens landsbygd

De senaste åren har de allra flesta svenska kommuner haft befolkningstillväxt genom invandring från utlandet. Det kanske är tillfälliga flöden, människor som flyttar vidare, eller också en signal om en större förändring. Det har satt landsbygden i nytt ljus; flyktingmottagandet omprövar en rad relationer mellan stat, kommun, civilsamhälle och medborgare. Vi ser ansträngningar och möjligheter, många som får spela nya roller.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Institutionen för Stad och Land vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) anordnar den 24 november två halvdagsseminarier på Dalarnas museum för att belysa dessa frågor. Alla intresserade är välkomna att anmäla sig till ett av seminarierna eller till båda. Seminarierna är gratis (lunch ingår inte).

Moderator på förmiddagens seminarium Land och stad – nya relationer i en osäker tid är Cecilia Waldenström,  forskare på Institutionen för Stad och Land vid SLU.

Moderator på eftermiddagens seminarium Turbulens i välfärden? – flyktingmottagande i Dalarna 2016 är Erik Westholm, professor på Institutionen för Stad och Land vid SLU.

Mer information i pdf:n ovan.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…