Uthållig vinst i lantbruket- internationell jämförelse 2.0

Seminarium

Uthållig vinst i lantbruket- internationell jämförelse 2.0 Mer information

Uthållig vinst i lantbruket- internationell jämförelse 2.0

För nästan exakt två år sedan genomförde KSLA:s Kommitté för lönsam uthållig primärproduktion (LUPP) en workshop med syfte att:

  • Skapa en samsyn om begreppet vinst och hur vi använder det.
  • Diskutera hur vi ser på vinstmarginal och hur stor denna behöver vara.
  • Kunna prata samma språk när det gäller lönsamhet och vinst.

Ett trettiotal representanter från banker, rådgivnings- och branschorganisationer samt Jordbruksverket deltog och diskuterade frågeställningen. En central del av workshopen var att definiera ett vinstbegrepp. Mötet enades om följande vinstbegrepp:

”Vinst uppstår med ett positivt resultat efter att alla kostnader är tagna och det blir ett överskott som bygger upp det egna kapitalet. Saknas positiv vinst ökar skulderna.”

En strävan bör vara att uppnå 5 % vinstmarginal (vinst delat med omsättning). Detta för att klara:

  • intäktsvariationer (att klara cykler);
  • att bygga upp en likviditets- och resultatbuffert;
  • att skapa stabilitet i företaget (vinstnivå 0 % = ej stabilt och hållbart företag).

LUPP-kommittén har sett att det finns ett behov att följa upp utvecklingen i det svenska lantbruket, men även ställa den i en internationell jämförelse. I detta seminarium jämförs svenskt lantbruk med det som finns i Danmark och England.

Det intressanta med dessa länder är

  1. att lantbruket i Danmark har stora problem med hög skuldsättning, vilket påverkar vinstutvecklingen, och
  2. att engelskt lantbruk har som tradition att vara lågt skuldsatt – men hur konkurrenskraftigt är det?

Svenskt lantbruk kanske kan sägas vara ett mellanting mellan dessa länders, men hur är det ställt med lönsamheten, vinstnivån och konkurrenskraften? Och vilken strategi tänker man sig ha i de olika länderna i framtiden för att uppnå uthållig vinst och lönsamhet? Detta ska seminariet ge en indikation om.

 Länkar till samtliga presentationer

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…