Uthållig vinst i lantbruket- internationell jämförelse 2.0

Seminarium

Uthållig vinst i lantbruket- internationell jämförelse 2.0 Mer information

Uthållig vinst i lantbruket- internationell jämförelse 2.0

För nästan exakt två år sedan genomförde KSLA:s Kommitté för lönsam uthållig primärproduktion (LUPP) en workshop med syfte att:

  • Skapa en samsyn om begreppet vinst och hur vi använder det.
  • Diskutera hur vi ser på vinstmarginal och hur stor denna behöver vara.
  • Kunna prata samma språk när det gäller lönsamhet och vinst.

Ett trettiotal representanter från banker, rådgivnings- och branschorganisationer samt Jordbruksverket deltog och diskuterade frågeställningen. En central del av workshopen var att definiera ett vinstbegrepp. Mötet enades om följande vinstbegrepp:

”Vinst uppstår med ett positivt resultat efter att alla kostnader är tagna och det blir ett överskott som bygger upp det egna kapitalet. Saknas positiv vinst ökar skulderna.”

En strävan bör vara att uppnå 5 % vinstmarginal (vinst delat med omsättning). Detta för att klara:

  • intäktsvariationer (att klara cykler);
  • att bygga upp en likviditets- och resultatbuffert;
  • att skapa stabilitet i företaget (vinstnivå 0 % = ej stabilt och hållbart företag).

LUPP-kommittén har sett att det finns ett behov att följa upp utvecklingen i det svenska lantbruket, men även ställa den i en internationell jämförelse. I detta seminarium jämförs svenskt lantbruk med det som finns i Danmark och England.

Det intressanta med dessa länder är

  1. att lantbruket i Danmark har stora problem med hög skuldsättning, vilket påverkar vinstutvecklingen, och
  2. att engelskt lantbruk har som tradition att vara lågt skuldsatt – men hur konkurrenskraftigt är det?

Svenskt lantbruk kanske kan sägas vara ett mellanting mellan dessa länders, men hur är det ställt med lönsamheten, vinstnivån och konkurrenskraften? Och vilken strategi tänker man sig ha i de olika länderna i framtiden för att uppnå uthållig vinst och lönsamhet? Detta ska seminariet ge en indikation om.

 Länkar till samtliga presentationer