Utländsk arbetskraft i skogsvården

Rundabordsmöte

Den svenska skogen är viktig för oss alla, på olika sätt, inte minst samhällsekonomiskt. Grundläggande för skogsbruket är att kunna anlägga ny skog och röja ungskogar. Skogsvårdsåtgärder som plantering och röjning är just nu i fara, bland annat på grund av brist på arbetskraft, vilket förvärrats ytterligare av pandemin.

Detta rundabordssamtal på temat utländsk arbetskraft i skogsvården arrangeras för särskilt inbjudna.

 


Utländsk arbetskraft i skogsvården Mer information
Mer information

För skogsvårdsentreprenörer, som säljer planterings- och röjningstjänster, har det blivit alltmer utmanande att rekrytera och behålla personal som är kompetent och uthållig nog för de ofta krävande arbetsuppgifterna.

Några av Sveriges myndigheter har – genom tillämpande av regelsystem och i möte med företagare, en viktig roll att spela vid rekrytering av arbetskraft till skogsvårdsarbetet. Efter KSLA:s rundabordssamtal ”Svensk skogsvård i gungning” i april 2021 kom önskemål om fortsatta rundabordssamtal med två olika tema, svensk arbetskraft i skogsvården och utländsk arbetskraft i skogsvården.

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…