Utländsk arbetskraft i skogsvården

Rundabordsmöte

Den svenska skogen är viktig för oss alla, på olika sätt, inte minst samhällsekonomiskt. Grundläggande för skogsbruket är att kunna anlägga ny skog och röja ungskogar. Skogsvårdsåtgärder som plantering och röjning är just nu i fara, bland annat på grund av brist på arbetskraft, vilket förvärrats ytterligare av pandemin.

Detta rundabordssamtal på temat utländsk arbetskraft i skogsvården arrangeras för särskilt inbjudna.

 


Utländsk arbetskraft i skogsvården Mer information
Mer information

För skogsvårdsentreprenörer, som säljer planterings- och röjningstjänster, har det blivit alltmer utmanande att rekrytera och behålla personal som är kompetent och uthållig nog för de ofta krävande arbetsuppgifterna.

Några av Sveriges myndigheter har – genom tillämpande av regelsystem och i möte med företagare, en viktig roll att spela vid rekrytering av arbetskraft till skogsvårdsarbetet. Efter KSLA:s rundabordssamtal ”Svensk skogsvård i gungning” i april 2021 kom önskemål om fortsatta rundabordssamtal med två olika tema, svensk arbetskraft i skogsvården och utländsk arbetskraft i skogsvården.

 


Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas i framtiden?

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett…

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur olika generationers perspektiv. Hur fattas besluten inom familjen? Hur kompenseras syskon? Vad händer om det inte finns några arvingar? Vilket stöd behöver unga för att våga och för att lyckas?

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur…

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv – forskare och praktiker bidrar med råd och erfarenheter.

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv –…

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt inbjudna.

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt…