Utmaningar för framtidens viltförvaltning

Rundabordsmöte

Utmaningar för framtidens viltförvaltning Mer information
Mer information

Vilka problem och möjligheter kommer den svenska viltförvaltningen att stå inför inom en nära framtid?

För att belysa denna fråga har KSLA inrättat en Viltförvaltningskommitté med uppdrag att beskriva och ge en överblick av den svenska viltförvaltningens styrkor och svagheter, och då särskilt förutsättningarna och förmågan att hantera mål- och intressekonflikter. Avsikten är att bidra till utformandet av förbättrade processer och metoder för förvaltningen av vilt i skogs- och jordbrukslandskapet.

Kommitténs arbete utförs i två steg. I det första bjöd vi in ett antal personer med djupa kunskaper om samhälle, förvaltning, politik och vilt att hjälpa oss att identifiera utmaningarna i en framtidsspaning. De levererade ett gediget diskussionsunderlag med utmaningar som kan antas påverka den nuvarande förvaltningen på olika sätt.

Till det andra steget, ett rundabordssamtal, har vi bjudit in personer i ledande befattningar med ansvar inom viltförvaltningen för att – för fördjupa diskussionen om identifierade utmaningar och hur de på olika sätt kan hanteras. Resultatet av kommitténs arbete publiceras i KSLA:s tidskrift under 2021.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…