Utmaningar för framtidens viltförvaltning

Rundabordsmöte

Utmaningar för framtidens viltförvaltning Mer information
Mer information

Vilka problem och möjligheter kommer den svenska viltförvaltningen att stå inför inom en nära framtid?

För att belysa denna fråga har KSLA inrättat en Viltförvaltningskommitté med uppdrag att beskriva och ge en överblick av den svenska viltförvaltningens styrkor och svagheter, och då särskilt förutsättningarna och förmågan att hantera mål- och intressekonflikter. Avsikten är att bidra till utformandet av förbättrade processer och metoder för förvaltningen av vilt i skogs- och jordbrukslandskapet.

Kommitténs arbete utförs i två steg. I det första bjöd vi in ett antal personer med djupa kunskaper om samhälle, förvaltning, politik och vilt att hjälpa oss att identifiera utmaningarna i en framtidsspaning. De levererade ett gediget diskussionsunderlag med utmaningar som kan antas påverka den nuvarande förvaltningen på olika sätt.

Till det andra steget, ett rundabordssamtal, har vi bjudit in personer i ledande befattningar med ansvar inom viltförvaltningen för att – för fördjupa diskussionen om identifierade utmaningar och hur de på olika sätt kan hanteras. Resultatet av kommitténs arbete publiceras i KSLA:s tidskrift under 2021.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…