Utmaningar för framtidens viltförvaltning

Rundabordsmöte

Utmaningar för framtidens viltförvaltning Mer information
Mer information

Vilka problem och möjligheter kommer den svenska viltförvaltningen att stå inför inom en nära framtid?

För att belysa denna fråga har KSLA inrättat en Viltförvaltningskommitté med uppdrag att beskriva och ge en överblick av den svenska viltförvaltningens styrkor och svagheter, och då särskilt förutsättningarna och förmågan att hantera mål- och intressekonflikter. Avsikten är att bidra till utformandet av förbättrade processer och metoder för förvaltningen av vilt i skogs- och jordbrukslandskapet.

Kommitténs arbete utförs i två steg. I det första bjöd vi in ett antal personer med djupa kunskaper om samhälle, förvaltning, politik och vilt att hjälpa oss att identifiera utmaningarna i en framtidsspaning. De levererade ett gediget diskussionsunderlag med utmaningar som kan antas påverka den nuvarande förvaltningen på olika sätt.

Till det andra steget, ett rundabordssamtal, har vi bjudit in personer i ledande befattningar med ansvar inom viltförvaltningen för att – för fördjupa diskussionen om identifierade utmaningar och hur de på olika sätt kan hanteras. Resultatet av kommitténs arbete publiceras i KSLA:s tidskrift under 2021.


Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett hållbart livsmedelssystem – men vilka innovationer är accepterade och vilka bör tillåtas i framtiden?

Gensaxen – möjligheter och utmaningar inom vårt livsmedelssystem

25/1: Vi behöver satsa på forskning och innovation för att nå ett…

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur olika generationers perspektiv. Hur fattas besluten inom familjen? Hur kompenseras syskon? Vad händer om det inte finns några arvingar? Vilket stöd behöver unga för att våga och för att lyckas?

Ägarskifte – att lämna över till framtidens producenter

4/2: Ungdomsutskottet arrangerar ett samtal om ägarskifte inom jord och skog ur…

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv – forskare och praktiker bidrar med råd och erfarenheter.

Så kan vi öka kolinlagringen i svensk jordbruksmark

1/2: Webbinariet belyser frågan om markhälsa och kolinlagring från olika perspektiv –…

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt inbjudna.

Samverkan för uppbyggnad av svensk livsmedelsberedskap

18/2: Samverkan för ett robust nationellt flöde av livsmedel. Rundabordsmöte för särskilt…