Utmaningar för framtidens viltförvaltning

Startar
28 oktober, 2019 10:00
Slutar
28 oktober, 2019 15:00
Kategori
Arrangör
KSLA
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Vilka problem och möjligheter kommer den svenska viltförvaltningen att stå inför inom en nära framtid?

För att belysa denna fråga har KSLA inrättat en Viltförvaltningskommitté med uppdrag att beskriva och ge en överblick av den svenska viltförvaltningens styrkor och svagheter, och då särskilt förutsättningarna och förmågan att hantera mål- och intressekonflikter. Avsikten är att bidra till utformandet av förbättrade processer och metoder för förvaltningen av vilt i skogs- och jordbrukslandskapet.

Kommitténs arbete utförs i två steg. I det första bjöd vi in ett antal personer med djupa kunskaper om samhälle, förvaltning, politik och vilt att hjälpa oss att identifiera utmaningarna i en framtidsspaning. De levererade ett gediget diskussionsunderlag med utmaningar som kan antas påverka den nuvarande förvaltningen på olika sätt.

Till det andra steget, ett rundabordssamtal, har vi bjudit in personer i ledande befattningar med ansvar inom viltförvaltningen för att – för fördjupa diskussionen om identifierade utmaningar och hur de på olika sätt kan hanteras. Resultatet av kommitténs arbete publiceras i KSLA:s tidskrift under 2021.

iCal Import + Google Calendar