Utmaningar för framtidens viltförvaltning

Startar
24 januari, 2019 09:30
Slutar
24 januari, 2019 17:00
Kategori
Arrangör
KSLA
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Endast för särskilt inbjudna.

Utmaningar för framtidens viltförvaltning

Vilka problem och möjligheter kommer den svenska viltförvaltningen att stå inför om 10 år? För att belysa denna fråga har KSLA:s nya Viltförvaltingskommitté bjudit in initierade personer med djupa kunskaper om samhälle, förvaltning, politik och vilt till en framtidsspaning.

Svensk viltförvaltning är i många avseenden unik. Rovdjuren förvaltas i huvudsak av myndigheter, medan klövviltet förvaltas främst genom frivillig samverkan mellan markägare och jägare. Förvaltningen av flyttande arter som gäss och tranor behöver å sin sida samordnas internationellt, medan småviltet oftast förvaltas av markägarna själva.

Att viltförvaltningen innehåller alltifrån så kallad toppstyrning till frivilliga initiativ av enskilda markägare och jägare skapar utmaningar. Förvaltningen av de olika arterna är fragmenterad, svår att överblicka och skapar styrningsproblem. Den är också sårbar för urbanisering med tillhörande värderingsförändringar, men också för demografiska förändringar i en åldrande jägarkår och med många nya svenskar som har begränsade kunskaper om djur och natur i Sverige.

Till detta kommer den dynamik som skapas av förändringar i klimat, lagstiftning, opinioner och brukningsformer. Viltförvaltningen måste därför blicka framåt, med syfte att bli mer proaktiv och mindre reaktiv. Detta rundabordssamtal är en del av detta.

Mot bakgrund av dessa utmaningar har KSLA inrättat en viltförvaltningskommitté med uppdrag att beskriva och ge en överblick av den svenska viltförvaltningens styrkor och svagheter, och då särskilt förutsättningarna och förmågan att hantera mål- och intressekonflikter. Avsikten är att bidra till utformandet av förbättrade processer och metoder för förvaltningen av vilt i skogs- och jordbrukslandskapet.

 

iCal Import + Google Calendar