Vad är matkvalitet för dig?

Seminarium

Vad är matkvalitet för dig? Mer information
Mer information

Vad är matkvalitet för dig?

Matkvalitet är ett vitt begrepp och har olika innebörd för var och en av oss. Under 2013 släppte KSLA sin uppdaterade skrift om matkvalitet. Som en uppföljning på tidskriften och för att fortsätta att diskutera matens kvaliteter så arrangeras detta seminarium tillsammans med Konsumentföreningen Stockholm.

Kom, lyssna och diskutera matens kvaliteter.

 

18.00 Välkommen
Christina Möller, ordförande i KSLA:s Kommitté för matkvalitet och folkhälsa.
Christina berättar bakgrunden till mötet, bland annat KSLA:s skrift ”Matens kvaliteter”
18.15 Det här är Matkvalitet för mig!
Carl Jan Granqvist
Marie-Louise Danielsson Tham
Ann-Helen Meyer von Bremen
Linda Haglund
19.15 Diskussion
20.00 Avslutning med något gott!

 

 


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…