2018-04-10 Inbjudan Vad får vi till mat imorgon


Vad får vi till mat imorgon?

Koll på kolet!

2018-04-10 Inbjudan Vad får vi till mat imorgon Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

2018-04-10 Inbjudan Vad får vi till mat imorgon KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

2018-04-10 Inbjudan Vad får vi till mat imorgon KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

2018-04-10 Inbjudan Vad får vi till mat imorgon Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.