Vad innebär urbaniseringen för skogsnäringen?

Akademisammankomst

Vad innebär urbaniseringen för skogsnäringen? Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudan!

Vad innebär urbaniseringen för skogsnäringen?

Det pågår en kraftig urbanisering runtom i världen, inte minst i Sverige. I framtiden kommer fler att bo och arbeta i städer. Den ökade invandringen från andra länder förstärker trenden. Färre människor kommer att ha en nära koppling till skog och natur, och landsbygdens förutsättningar att upprätthålla olika former av samhällstjänster minskar.

Dagens överläggningsämne vill belysa och väcka insikt om vad denna urbanisering kan innebära för skogsnäringen. Några av frågeställningarna är:

  • Vad betyder urbaniseringen för hur man tänker kring skogen?
  • Hur påverkar urbaniseringen samhällets syn på skogen som resurs i politik och näringsliv?
  • Kan synen på allemansrätten och äganderätten förändras som en följd av urbaniseringen?
  • Vilken syn får barn och ungdomar på skogen och vad innebär det för deras förståelse av naturen och brukandet av den?
  • Hur påverkas rekrytering till skoglig utbildning och arbetsmarknad?
  • Vilka produkter kommer marknaden att efterfråga?
  • Innebär urbaniseringen några nya affärsmöjligheter?

Och sist, men inte minst – hur hanterar vi dessa utmaningar och möjligheter?

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad – finns för Internet Explorer, Chrome och Mozilla Firefox.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…