Vad innebär urbaniseringen för skogsnäringen?

Akademisammankomst

Vad innebär urbaniseringen för skogsnäringen? Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudan!

Vad innebär urbaniseringen för skogsnäringen?

Det pågår en kraftig urbanisering runtom i världen, inte minst i Sverige. I framtiden kommer fler att bo och arbeta i städer. Den ökade invandringen från andra länder förstärker trenden. Färre människor kommer att ha en nära koppling till skog och natur, och landsbygdens förutsättningar att upprätthålla olika former av samhällstjänster minskar.

Dagens överläggningsämne vill belysa och väcka insikt om vad denna urbanisering kan innebära för skogsnäringen. Några av frågeställningarna är:

  • Vad betyder urbaniseringen för hur man tänker kring skogen?
  • Hur påverkar urbaniseringen samhällets syn på skogen som resurs i politik och näringsliv?
  • Kan synen på allemansrätten och äganderätten förändras som en följd av urbaniseringen?
  • Vilken syn får barn och ungdomar på skogen och vad innebär det för deras förståelse av naturen och brukandet av den?
  • Hur påverkas rekrytering till skoglig utbildning och arbetsmarknad?
  • Vilka produkter kommer marknaden att efterfråga?
  • Innebär urbaniseringen några nya affärsmöjligheter?

Och sist, men inte minst – hur hanterar vi dessa utmaningar och möjligheter?

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

→ Webbsändning:

Vi rekommenderar att du har den senaste versionen av Microsoft Silverlight installerad – finns för Internet Explorer, Chrome och Mozilla Firefox.
Kontrollera din installation av Silverlight här: www.microsoft.com/getsilverlight/