Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi?

Seminarium

Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi? Mer information

Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi?

Irland har redan hunnit omsätta, inte bara en, utan flera livsmedelsstrategier i praktiken och är nu inne på sin fjärde. I Sverige står vi inför att sjösätta det första politiska beslutet som rör hela livsmedelskedjan.

Vid seminariet träffar vi representanter från Teagasc, som står för största delen av Irlands forskning på områdena jordbruk och livsmedel. Teagasc är unikt i Europa genom att tillhandahålla forskning, rådgivning och utbildning inom en och samma organisation.

Food Drink Ireland (FDI) bidrar med ett industriellt perspektiv på arbetet för att förbättra förutsättningarna för företagande och tillväxt på Irland.

Bord Bia är en halvstatlig organisation med marknads och exportfokus och här får vi höra om dess arbete. Bord Bia finansieras dels med statliga medel, dels genom produktionsavgifter som tas ut från primärproducenter.

Sammanfattningsvis kommer representanterna från Irland dels att berätta om den irländska livsmedelsstrategin och rådgivningen där, dels hur de lyckats med att få hela kedjan att fungera via myndigheter och rådgivning, från forskning till enskild lantbrukare. De fyra talarna kommer även att bidra med sitt perspektiv på Brexit, som är en stor fråga för irländarna, men relevant även för oss i Sverige.

För att sätta de irländska kunskaperna i ett svenskt perspektiv träffar vi också Victoria Thuillier, som utbildat sig och arbetat som rådgivare på Irland, men idag är verksam i Sverige som rådgivare, och Ulrik Lovang, VD och odlingsrådgivare på Lovang Lantbrukskonsult AB. Slutligen berättar Erik Fahlbeck, vicerektor vid SLU, om SLU:s roll i implementeringsarbetet av den svenska livsmedelsstrategin.

Seminariet ska bidra med nyttig information och insikter för det pågående implementeringsarbetet av den svenska livsmedelsstrategin. Hur kan Sverige gå från ord till handling?

Seminariet hålls till största delen på engelska.

 

Program i pdf:n här ovanför.


Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative Meeing is held on 28 January, 2024 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomst 2024/Commemorative Meeting 2024

28/1: Högtidssammankomsten hålls på Stockholms stadshus den 28 januari 2024. The Commemorative…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…