Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi?

Seminarium

Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi? Mer information

Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi?

Irland har redan hunnit omsätta, inte bara en, utan flera livsmedelsstrategier i praktiken och är nu inne på sin fjärde. I Sverige står vi inför att sjösätta det första politiska beslutet som rör hela livsmedelskedjan.

Vid seminariet träffar vi representanter från Teagasc, som står för största delen av Irlands forskning på områdena jordbruk och livsmedel. Teagasc är unikt i Europa genom att tillhandahålla forskning, rådgivning och utbildning inom en och samma organisation.

Food Drink Ireland (FDI) bidrar med ett industriellt perspektiv på arbetet för att förbättra förutsättningarna för företagande och tillväxt på Irland.

Bord Bia är en halvstatlig organisation med marknads och exportfokus och här får vi höra om dess arbete. Bord Bia finansieras dels med statliga medel, dels genom produktionsavgifter som tas ut från primärproducenter.

Sammanfattningsvis kommer representanterna från Irland dels att berätta om den irländska livsmedelsstrategin och rådgivningen där, dels hur de lyckats med att få hela kedjan att fungera via myndigheter och rådgivning, från forskning till enskild lantbrukare. De fyra talarna kommer även att bidra med sitt perspektiv på Brexit, som är en stor fråga för irländarna, men relevant även för oss i Sverige.

För att sätta de irländska kunskaperna i ett svenskt perspektiv träffar vi också Victoria Thuillier, som utbildat sig och arbetat som rådgivare på Irland, men idag är verksam i Sverige som rådgivare, och Ulrik Lovang, VD och odlingsrådgivare på Lovang Lantbrukskonsult AB. Slutligen berättar Erik Fahlbeck, vicerektor vid SLU, om SLU:s roll i implementeringsarbetet av den svenska livsmedelsstrategin.

Seminariet ska bidra med nyttig information och insikter för det pågående implementeringsarbetet av den svenska livsmedelsstrategin. Hur kan Sverige gå från ord till handling?

Seminariet hålls till största delen på engelska.

 

Program i pdf:n här ovanför.


Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka…

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals.…

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen kommer och hur beredda vi egentligen är den dagen krisen är ett faktum.

Caseutmaning 2021: När krisen kom

Årets caseutmaning 19 nov handlar om vad ett samhälle behöver när krisen…

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik som uppmärksammar Kungl. Musikaliska Akademiens 250-årsjubileum! Musikens betydelse för människan i olika sammanhang kan knappast överskattas.

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången

Den 18 sept hålls KSLA:s bidrag i årets akademigemensamma seminarieserie om musik…