Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi?

Seminarium

Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi? Mer information

Vad kan Sverige lära av Irlands livsmedelsstrategi?

Irland har redan hunnit omsätta, inte bara en, utan flera livsmedelsstrategier i praktiken och är nu inne på sin fjärde. I Sverige står vi inför att sjösätta det första politiska beslutet som rör hela livsmedelskedjan.

Vid seminariet träffar vi representanter från Teagasc, som står för största delen av Irlands forskning på områdena jordbruk och livsmedel. Teagasc är unikt i Europa genom att tillhandahålla forskning, rådgivning och utbildning inom en och samma organisation.

Food Drink Ireland (FDI) bidrar med ett industriellt perspektiv på arbetet för att förbättra förutsättningarna för företagande och tillväxt på Irland.

Bord Bia är en halvstatlig organisation med marknads och exportfokus och här får vi höra om dess arbete. Bord Bia finansieras dels med statliga medel, dels genom produktionsavgifter som tas ut från primärproducenter.

Sammanfattningsvis kommer representanterna från Irland dels att berätta om den irländska livsmedelsstrategin och rådgivningen där, dels hur de lyckats med att få hela kedjan att fungera via myndigheter och rådgivning, från forskning till enskild lantbrukare. De fyra talarna kommer även att bidra med sitt perspektiv på Brexit, som är en stor fråga för irländarna, men relevant även för oss i Sverige.

För att sätta de irländska kunskaperna i ett svenskt perspektiv träffar vi också Victoria Thuillier, som utbildat sig och arbetat som rådgivare på Irland, men idag är verksam i Sverige som rådgivare, och Ulrik Lovang, VD och odlingsrådgivare på Lovang Lantbrukskonsult AB. Slutligen berättar Erik Fahlbeck, vicerektor vid SLU, om SLU:s roll i implementeringsarbetet av den svenska livsmedelsstrategin.

Seminariet ska bidra med nyttig information och insikter för det pågående implementeringsarbetet av den svenska livsmedelsstrategin. Hur kan Sverige gå från ord till handling?

Seminariet hålls till största delen på engelska.

 

Program i pdf:n här ovanför.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…