Vägval i skogen

Akademisammankomst

Skogsbruket är i dag stark ifrågasatt från olika håll. Det har det väl i och för sig, varit sedan slutet på 1960-talet, men temperaturen är nu på en ny nivå och polariseringen stark. I mitten av 1990-talet var det en paus i kritiken. Sannolikt berodde det på att skogsbruket då ändrade sin praktik genom nya skötselrutiner, utökad miljöhänsyn, ny skogsvårdslag och certifiering.

För akademiens ledamöter.


Vägval i skogen Mer information
Mer information

Nu har en ny generation kritiker tagit vid, samtidigt som spelplanen ändrats med nya spelare, som EU, nya konfliktfrågor, som skogens klimatnytta, och en ökad ”andlig” dimension i miljödebatten. Sannolikt kommer det åter krävas förändringar ”på marken” för att minska polariseringen. Skogsbruket kan möta detta reaktivt eller proaktivt.

Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. Detta är viktiga frågor, men det är troligt att allmänhetens negativa inställning till skogsbruk handlar om hur skogen ser ut och upplevs. En projektgrupp har arbetat med uppgiften att fundera på hur det praktiska skogsbruket kan förändras för att skapa ”en trevligare skog”. Gruppen har tagit fram en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag.

Vid överläggningsämnet ska vi diskutera listan – vad är bra, vad skulle kunna funka, vad saknas och vad kan strykas? Och viktigast: hur kan KSLA gå vidare så att inte gruppens arbete hamnar i byrålådan? Gruppens preliminära rapport finns här (inloggning krävs). Ögna gärna igenom den i förväg.

För ledamöter.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…

Implementering av EU:s lagstiftning om skogsövervakning och långsiktig planering i Sverige

25/10: OBS! Uppskjutet p g a att det planerade lagförslaget som skulle diskuteras är försenat. Nytt datum meddelas senare.

Implementering av EU:s lagstiftning om skogsövervakning och långsiktig planering i Sverige

25/10: OBS! Uppskjutet p g a att det planerade lagförslaget som skulle…