Var står vi – vart går vi i arbetet mot AMR och ökad antibiotikaresistens?

Webinar

Det pågår ett omfattande arbete mot ökad antibiotikaresistens och AMR (antimikrobiell resistens) i Sverige, på EU-nivå och globalt. Välkommen till ett webbinarium med uppdateringar om utvecklingen. Är vi på väg åt rätt håll, i rätt takt och med framgång?


Var står vi – vart går vi i arbetet mot AMR och ökad antibiotikaresistens? Mer information
Mer information

Webbinariet tar upp arbetet på regeringsnivå mot antibiotikaresistens i livsmedelskedjan, utvecklingen på EU-nivå samt den nya djurläkemedelslagstiftning som träder i kraft 2022.

KSLA och Axfoundation har etablerat ett samarbete, Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel, som erbjuder aktuell information och kunskap till olika aktörer inom området antibiotika/AMR och bidrar till nätverkande och synergier i arbetet.

På en workshop anordnad av plattformen i januari efterfrågades en samlad överblick över de olika processer som pågår.
Hur ska vi prioritera i arbetet framöver? Var kan vi med svenska insatser göra största nyttan?

Välkommen!


En global räddningsplan för biologisk mångfald

4/4: Torbjörn Ebenhard, en av EU:s förhandlare vid COP 15-mötet i Kanada, berättar om resultatet av förhandlingarna och arbetet framåt i KSLA:s nästa digitala lunchföredrag.

En global räddningsplan för biologisk mångfald

4/4: Torbjörn Ebenhard, en av EU:s förhandlare vid COP 15-mötet i Kanada,…

År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

20/4: Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Teknikens möjligheter och hur vi anpassar skogsnäringen till nya förutsättningar kommer att diskuteras.

År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

20/4: Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Teknikens möjligheter och hur…

Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries

25/4: In order to understand the world of today, it is important to have a geopolitical perspective. Welcome to a seminar on contemporary global politics!

Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries

25/4: In order to understand the world of today, it is important…

Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

19/4: Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning för vår välfärd. KSLA arrangerar därför ett hybridseminarium för att bidra till ökad kunskap inom området.

Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

19/4: Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning…