Var står vi – vart går vi i arbetet mot AMR och ökad antibiotikaresistens?

Webinar

Det pågår ett omfattande arbete mot ökad antibiotikaresistens och AMR (antimikrobiell resistens) i Sverige, på EU-nivå och globalt. Välkommen till ett webbinarium med uppdateringar om utvecklingen. Är vi på väg åt rätt håll, i rätt takt och med framgång?


Var står vi – vart går vi i arbetet mot AMR och ökad antibiotikaresistens? Mer information
Mer information

Webbinariet tar upp arbetet på regeringsnivå mot antibiotikaresistens i livsmedelskedjan, utvecklingen på EU-nivå samt den nya djurläkemedelslagstiftning som träder i kraft 2022.

KSLA och Axfoundation har etablerat ett samarbete, Antibiotikaplattformen – från gård till gaffel, som erbjuder aktuell information och kunskap till olika aktörer inom området antibiotika/AMR och bidrar till nätverkande och synergier i arbetet.

På en workshop anordnad av plattformen i januari efterfrågades en samlad överblick över de olika processer som pågår.
Hur ska vi prioritera i arbetet framöver? Var kan vi med svenska insatser göra största nyttan?

Välkommen!


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…