Värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion

Startar
29 november, 2018 13:00
Slutar
29 november, 2018 17:00
Kategori
Arrangör
KSLA
Plats
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Telefon
08-5454 7700
Adress
Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige, 113 86

Google kartor

Värdefulla mervärden i svensk livsmedelsproduktion

Det pratas mycket om mervärden i svensk livsmedelsproduktion, men vad menar vi egentligen med detta uttryck? Under en eftermiddag kommer olika typer av värdebyggande egenskaper i den svenska maten att belysas och bedömas.

Inledningsvis diskuterar vi definitioner av begreppet mervärde för att sedan fördjupa beskrivningen beträffande hälsa, miljö, djurvälfärd, konsumentaspekter, livsmedelsexport och innovation/forskning.

Företrädare för de olika avnämargrupperna redovisar vilka mervärden de ser som mest värdefulla i den svenska livsmedelsproduktionen. Även handelsaspekter och konkurrensmässiga fördelar med fysisk och etisk livsmedelskvalitet kommer att diskuteras. KSLA bjuder in till ett värdeladdat seminarium.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 

iCal Import + Google Calendar