Värdeinriktad försäljning av mat – konferensen är inställd

Konferens

Värdeinriktad försäljning av mat – konferensen är inställd Mer information
Mer information

Inställt – nytt datum ska fastställas inom kort.

Värdeinriktad försäljning av mat – Om villkor och redskap för att kommunicera matens värde

När maten blir ett uttryck för en livsstil får de personliga värderingarna större betydelse för säljarbetet. Förmågan att kunna förmedla värdet kring en produkt blir allt viktigare.

Det finns en etablerad och välutvecklad kunskap om varulogistik utifrån matbranschens och handelns roll som distributör. Däremot är inte kunskapen om den värdemässiga förflyttningen i kedjan lika väldefinierad och sammanhållen. Det man skulle kunna kalla värdelogistik, ett begrepp som formulerades som en parallell till varulogistik, tydliggör dessa två aspekter på framgångsrik försäljning.

Att precisera värden och förverkliga dem är en fråga som berör hela matbranschen. Kärnvärdesarbete, storytelling och varumärkesbyggande är redskap för att arbeta med livsmedlens värdemässiga innehåll.

 Med insikt om att värdeinriktad försäljning ställer andra och nya krav på säljarbetet, vill vi med denna konferens:

–          Ta upp några av förutsättningarna för en mer värdeinriktad försäljning idag

–          Bekanta oss med praktiska erfarenheter av att arbeta värdeinriktat

Konferensen ger en grund till fortsatt arbete med att utveckla försäljningen. Ambitionen är att detta ska leda vidare till fortsatt meningsutbyte, lärande och praktiska försök som utvecklar både kunskap och lönsamhet.

Avgift 500 kr, ledamöter och studenter betalar 100 kr.

Program

Moderator
Ann-Helen Meyer von Bremen, journalist och matdebattör.

09.30 Samling och registrering samt kaffe i Oscars källare
10.00 Välkomna
Åke Barklund, Akademisekreterare och VD
10.10 Introduktion
Jan Moback, affärsutvecklare, Oliven Kommunikationsbyrå
10.25 Att identifiera och leva sitt värde
Hans Naess, agronom, Agroax
10.55 Om varumärkesbyggande som redskap för att skapa och förmedla värde
Kia Orback, partner, Konceptverkstan
11.25 Bensträckare
11.35 Att arbeta med organisatorisk värderingsstyrning och verksamhetsutveckling
Ulla-Karin Eldh Bobeck, organisations- och utvecklingskonsult
12.15 Lunch på råvaror och produkter med identitet och värde
13.15 Värdedrivet kategoriarbete inom dagligvaruhandeln
Helena Donar, tidigare marknadschef Arla Foods Sverige
13.45 Lantbruket som en del av matbranschen och värdekedjan
Magnus Börjeson, agronom, Högåsa
14.15 Bensträckare, kaffe
14.35 Rundabordssamtal kring att sälja med kvalitet och matglädje i butiksledet:
– Matarbetets plats i butikens vardag,
Ulf Algevi, handlare, ICA Kvantum Kungälv
– Att uttrycka kvalitet och matglädje genom språket i butiken,
Johan Swahn, ICA                    
– Att möta handeln i diskussioner om kvalitet och värde,
Per Stenström, VD, SIA-glass
15.15 Om hur vår syn på maten avgör dess värde och det perspektiv vi lägger på handeln och säljarbetet
Richard Tellström, måltidsforskare, Örebro Universitet
15.45 Ett utvecklingsarbete för mer kompetent värdelogistik – slutsatser och frågeställningar inför framtiden
Ann-Helene Meyer von Bremen
16.00 Avslutning

 


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…