Värderingar och mattrender i urbaniseringens kölvatten

Akademisammankomst

Endast akademiledamöter och särskilt inbjudna.


Värderingar och mattrender i urbaniseringens kölvatten Mer information

Ungefär 2010 passerades den gräns då fler människor i världen bor i staden än på landsbygden. Om förväntade trender slår in kommer två tredjedelar av jordens befolkning på kanske 10 miljarder människor att bo i städer år 2050. Sverige tillhör en kategori länder som har högst urbaniseringsgrad. Det som hände globalt 2010 hände i Sverige 1930. Idag bor 85 % av Sveriges befolkning i städer och tätorter. Av den gröna sektorns kunder för varor och tjänster bor alltså 8 av 10 i städer och tätorter.

Urbaniseringen, inte minst i kombination med digitaliseringen, driver nya trender, värderingar och förhållningssätt. En del kortsiktiga och snabbt övergående, andra långsiktiga, djupgående och samhällspåverkande.

Hur påverkas de gröna näringarna av nya värderingsmönster och trender? Hur tänker ungdomar i staden och ungdomar på landet? Hur tänker tjejer och hur tänker killar? Finns det skillnader mellan ord och handling – till exempel mellan det man tycker och det man köper? Skiljer sig trender i Sverige från internationella trender? Hur påverkas jord- och skogsbruket, vilka möjliga konsekvenser, utmaningar och möjligheter ligger i förändrade värderingsmönster?

Kom och delta i ett spännande samtal tillsammans med inledare som representerar både djup och bredd i dessa heta frågor.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

Anmälan senast 2 mars.