Vårexkursion och akademisammankomst Wanås

Akademisammankomst

Vårexkursion och akademisammankomst Wanås Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna

Wanås – kor och konst

Akademiens vårexkursion/sammankomst den 9 maj är förlagd till södra Sverige, till Wanås, 2 mil norr om Kristianstad. Ledamoten CG Wachtmeister kommer att vara vår värd under dagen.

Wanås historia letar sig tillbaka till senare delen av 1400-talet, då den ursprungliga borgen uppfördes. De största förändringarna skedde under 1700-talet då bland annat slottet fick sitt nuvarande utseende. Slottet är idag privatbostad för familjen Wachtmeister som driver godset i åttonde generationen.

På förmiddagen besöker vi Wanås Gods och på eftermiddagen guidas vi, en dag före bokarnas lövsprickning, genom konstparken.

För mer information och program, se PDF-inbjudan.

Sista anmälningsdag 5 maj.

https://www.wanaskonst.se/sv-se/

http://godset.wanas.se


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…