Vårexkursion Roslagen

Akademisammankomst

Vårexkursion Roslagen Mer information
Mer information

Endast för akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Roslagen – landskap och lantbruk i ständig förändring

Norrtälje kommun utgör en tredjedel av landytan i Stockholms län. Jord och skog har alltid varit viktiga resurser för befolkningens överlevnad och bygdens utveckling, men nu är lantbruket klämt mellan den expanderande storstaden, fritidsboende och den urbana synen på det traditionella småskaliga familjejordbruket.

Mjölkkor ersätts av hästar, betesmarker växer igen, heltidslantbruk ersätts av kombinationsföretag, som hittar nya intäkter. Många av frågorna tas upp i den regionala livsmedelsstrategin som tagits fram. Vilka möjligheter finns det och vilka är hoten?

Vi bjuder in till en mångfacetterad rundtur strax norr om huvudstaden med besök i nyckelbiotoper i skogen, i Sveriges tionde största livsmedelsbutik och med diskussioner om lokal produktion och förädling av livsmedel med länsstyrelse och lantbrukare.

Exkursionen kombineras med maj månads akademisammankomst.

För mer information och program, se PDF-inbjudan


Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023/Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se till att den ökande materialförbrukningen bryts och att produktionen av grödor ökar på ett hållbart sätt. Hur det ska gå till handlar detta rundabordssamtal, som är ett förberedande möte inför ett seminarium i vår. Endast inbjudna deltagare.

På väg mot en hållbar värld

2/12: Nästa steg i anpassningen till en hållbarare värld är att se…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…