Vårexkursion och akademisammankomst

Akademisammankomst

Vårexkursion och akademisammankomst Mer information
Mer information

Endast akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Bernadotte 200 år på tronen – och våren är här!

Släkten Bernadotte har i år suttit 200 år på Sveriges tron. Det firar vi genom att färdas i Karl XIV Johans fotspår under akademiens vårutflykt. Vi passar samtidigt på att hälsa våren välkommen genom att besöka Ekolsunds slottspark och arboretum.

Den 5 februari 2018 var det 200 år sedan Karl XIV Johan steg upp på den svenska tronen för att bli Sveriges konung. Den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte hade adopterats av svenske kung Karl XIII redan år 1810 och blev då kronprins Carl Johan. År 1811 instiftade kronprinsen på franskt manér Kongl. Svenska Landtbruks-Academien, som sedermera installerades den 28 januari 1813.

Vi börjar vår exkursion med att besöka Rosersbergs slott, www.rosersbergsslott.se, som Karl XIV Johan övertog när han klev upp på tronen 1818. Slottet användes flitigt av kungen och hans hustru Desideria, speciellt på sommaren.

Efter en guidad tur på Rosersbergs slott går resan till Ekolsunds slott, www.ekolsundsslott.se, med anor från 1300-talet och som blev Gustav III:s favoritresidens under 1700-talet. Efter Gustav III:s tid kom slottet i den skotska bankirsläkten Setons ägo. Familjen Seton, och efter dem Carl G. Kempe, anlade planteringar och utvecklade slottsparken till ett arboretum. Syftet var att undersöka olika trädslags lämplighet för svenskt skogsbruk. Arboretet används idag i utbildningssyfte, men det är även ett populärt utflyktsmål. Ekolsunds arboretum är en av de största anläggningarna av sitt slag i Sverige.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…