Vårexkursion och akademisammankomst

Akademisammankomst

Vårexkursion och akademisammankomst Mer information
Mer information

Endast akademiens ledamöter och särskilt inbjudna.

Bernadotte 200 år på tronen – och våren är här!

Släkten Bernadotte har i år suttit 200 år på Sveriges tron. Det firar vi genom att färdas i Karl XIV Johans fotspår under akademiens vårutflykt. Vi passar samtidigt på att hälsa våren välkommen genom att besöka Ekolsunds slottspark och arboretum.

Den 5 februari 2018 var det 200 år sedan Karl XIV Johan steg upp på den svenska tronen för att bli Sveriges konung. Den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte hade adopterats av svenske kung Karl XIII redan år 1810 och blev då kronprins Carl Johan. År 1811 instiftade kronprinsen på franskt manér Kongl. Svenska Landtbruks-Academien, som sedermera installerades den 28 januari 1813.

Vi börjar vår exkursion med att besöka Rosersbergs slott, www.rosersbergsslott.se, som Karl XIV Johan övertog när han klev upp på tronen 1818. Slottet användes flitigt av kungen och hans hustru Desideria, speciellt på sommaren.

Efter en guidad tur på Rosersbergs slott går resan till Ekolsunds slott, www.ekolsundsslott.se, med anor från 1300-talet och som blev Gustav III:s favoritresidens under 1700-talet. Efter Gustav III:s tid kom slottet i den skotska bankirsläkten Setons ägo. Familjen Seton, och efter dem Carl G. Kempe, anlade planteringar och utvecklade slottsparken till ett arboretum. Syftet var att undersöka olika trädslags lämplighet för svenskt skogsbruk. Arboretet används idag i utbildningssyfte, men det är även ett populärt utflyktsmål. Ekolsunds arboretum är en av de största anläggningarna av sitt slag i Sverige.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.


Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det många andra markanvändare och intressen på de marker där renskötsel bedrivs. Rundabordssamtal på KSLA inför ett senare seminarium i frågan.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de i storstan får äta sig mätta? Detta är några av frågorna som ska benas ut när Torsta och LRF Jämtland går ihop för att anordna seminariedagen ”Äta bör man – annars dör man” där föredrag varvas med workshops.

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst.…

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång på pollinatörer och en del arter hamnar på rödlistan.

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är…