Världshungerdagen 2010. Förenade mot hungern – möjligheter och hinder för småjordbrukare.

Seminarium

Världshungerdagen 2010. Förenade mot hungern – möjligheter och hinder för småjordbrukare. Mer information
Mer information

Den 16 oktober* uppmärksammar FAO och omvärlden Världshungerdagens 30-årsjubileum. I år sammanfaller detta dessutom med 65-årsdagen av FAO:s grundande. Årets tema – Förenade mot hungern – syftar till att rikta fokus på åtgärder i kampen mot hungern på internationell, nationell och regional nivå.

Förenade mot hungern blir möjligt genom att olika parter samarbetar, såsom frivillighetsorganisationer, privata aktörer och statlig sektor, för att eliminera hunger, undernäring och extrem fattigdom. Inom FN spelar samarbetet mellan FAO, Internationella Jordbruksutvecklingsfonden (IFAD) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) en nyckelroll för genomförandet av det första millenniemålet – att halvera fattigdom och hunger till år 2015.